1.10.2017o

  • 22. září jsme se rouzločili s bratrem Ladislavem Bartoněm z Hodslavic číslo 384, který zemřel ve věku 75 let. Při této příležitosti daruje manželka Naďa s rodinou a sestra Miluše s rodinou dar 5000 Kč. Za dar děkujeme a prosím, pamatujme na zarmoucené.

  • V pondělí má svou pravidelnou schůzi staršovstvo v 18.00 hod. ve Staré škole.

  • Ve středu se ve Staré škole sejdeme v 18.00 hod. k modlitbám a zpěvu s kytarou

  • Ve čtvrtek se sejdou v 15.30 hod. v Mořkově konfirmandé.

  • V sobotu 11.00 hod. se v našem kostele koná svatební shromáždění, při kterém budou oddáni Lucie Pavelková a Martin Plešek. Všichni jsou srdečně zváni.

  • Příští neděli se konají společné bohoslužby za účasti členů sborů z Nového Jičína i Štramberku. Začátek je v 9.30 hod. v kostele!

  • Dnešní sbírka je určena na sociální a charitativní fond. Přispívá se z něj místům, která byla postižena nějakou katastrofou.

  • Bohoslužby 15. října budou jako pravidelně v M 8.00; H v 9.15 hod. S 10.45.