1.7.2018 o

  • Začaly prázdniny a dovolené. Modleme se, abychom dospělí i děti načerpali nových sil, abychom v září mohli s novou energií pokračovat ve sborových aktivitách. Modleme se za ty, kdo jsou na dovolených, táborech, a také za opravu našeho kostela.
  • Minulou neděli jsme se připojili k celocírkevní sbírce solidarity na pomoc sborům, které nejsou schopny uhradit Personální fond. Vybrali jsme 2.070 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.
  • V pondělí v 18.00 hod. má pravidelnou schůzi staršovstvo sboru.
  • V pátek 6. července si budeme jako každoročně připomínat Mistra Jana Husa. Sraz bude na Placu v 19.00 hod., odkud půjdeme průvodem na místní fotbalové hřiště. Hostem bude bratr Radek Palacký, který poslouží na téma: Husova "Pravda" v době internetového relativismu.
  • Příští neděli 8. července, což je druhá neděle v měsíci, budou společné bohoslužby                 v Hodslavicích. V neděli 15. července pak na všech třech místech v obvyklý čas.