11.11.2018 o

  1. Dnes se uskuteční vzpomínkové setkání ke 100. výročí konce první světové války. Začátek je ve 14.00 před místním Obecním úřadem u pomníku obětem světových válek. Poté půjdeme na evangelický hřbitov, kde zazní několik biblických slov a modlitba. Na obou místech budou položeny kytice květin. Srdečně vás všechny na toto setkání zvu. Je důležité, abychom si připomínali, jaká je naše minulost, abychom my ani naši mladší spoluobčané nikdy nezapomněli. A také je důležité, abychom jako křesťané, evangelíci, dali najevo, že se nás dění v naší společnosti týká a není nám lhostejné!
2. Sborový pořad bude následující:
  • Út 9.30 biblická hodina v Mořkově i s Hodslavskými, sraz 9.10 na faře
  • St 15.30 náboženství v Mořkově
  • St 17.00 náboženství ve Straníku
  • Čt 17.30 biblická hodina ve Straníku
  • Ne 18. listopadu - MHS v obvyklý čas
3. Připomínám modlitby za nové staršovstvo. Navržené kandidáty můžete nalézt na nástěnce.

4. Prosím, modlete se také za nemocná děvčata Adélku a Lilienku, jejichž zdravotní stav je vážný a také za všechny, kdo o ně pečují. Poděkovat můžete také za Aničku, jejíž zdravotní stav se zlepšil.

5. V kostele nyní nastalo hluché období. Je vymalováno a my sháníme firmu, která bude schopna položit dlažbu. Ta, kterou jsme měli domluvenu, vycouvala. I za pokračování oprav se prosím modlete.


6. K dispozici jsou Evangelické kalendáře a pomůcka ke čtení Písma Na každý den pro rok 2019. Každá stojí 125 Kč.

7. Do neděle 25. listopadu můžete přispět svým dárkem pro děti ze sociálních slabších vrstev v akci nazvané Krabice od bot. Jako dárek může posloužit dobře zachovalé oblečení doplněné nějakou drobností, jako jsou hračky, pastelky, nebo něco na mls. Na krabici je potřeba napsat, zda se jedná o chlapce nebo děvče a přibližný věk. Tyto dárky samozřejmě zabalené můžete donést na bohoslužby nebo přímo na faru.