11.6.2017 oznámení

  • Včera byli v kostele svatého Ondřeje oddáni manželé Žitníkovi, Milan a Barbora rozená Schindlerová. Přejeme jim, aby byl Pán Bůh s nimi na jejich společné cestě životem.
  • Sborový program bude následující:

→ náboženství: St 14.30 M;

→ konfirmační příprava: Čt 15.30 M

→ vyučování náboženství: ZŠ Hostašovice 13.00

→ bohoslužby příští neděli třetí neděli v měsíci, tj. 18. června, budou jako pravidelně na všech třech místech v obvyklý čas.

  • V neděli 25. června budou společné bohoslužby v kostele v Hodslavicích na konec školního roku. Bude při nich vysluhována Večeře Páně. Bohoslužeb se zúčastní také hosté z našeho seniorátu, kteří jsou zástupci jednotlivých sborů v Jeronymově jednotě. Jejich jednání bude po shromáždění ve Staré škole. Při bohoslužbách bude také vykonána celocírkevní sbírka solidarity.