16.9.2018 oznámení

  1. V pondělí v 18.00 hod. se ve Staré škole sejdou presbyteři z Hodslavic.
  2. Ve středu se na ČT - art, neboli Déčku, v 15.55 hod. bude vysílat tzv. Dějepic. Jde o pořad pro děti, kterým se zábavnou formou přibližují dějiny. Tento díl bude věnován Františku Palackému. Jako kompars v něm vystoupí několik dětí i dospělých z našeho sboru z Hodslavic. Tak nezapomeňte. A i kdyby se tak stalo, bude možné pořad najít v archivu České televize.
  3. Na začátku příštího roku nás ve sboru čeká volba nového staršovstva. Prosím, modlete se, abychom našli dost ochotných bratrů a sester nejenom kandidovat, nýbrž také přijmout odpovědnost za náš sbor.
  4. Staršovstvo na své schůzi rozhodlo, že v letošním roce se nebude konat sborový zájezd. Bylo by však rádo, aby takto ušetřené peníze pomohly při opravě kostela. Loni byla celková částka na zájezd dospělého člověka 390 Kč.
5. Letos slaví 100. výročí vzniku naše Českobratrská církev evangelická. K té příležitosti je připraveno několik setkání. To nejbližší s názvem Radujme se vždy společně se uskuteční ve dnech 27.-30. září v Pardubicích. Kdyby měl někdo zájem, tak je tady k dispozici několik kusů programů.


6. Bohoslužby příští neděli, tj. 23. září, budou v M 8.00 a v H 9.15 hod.