17.6.2018 o

  1. V pondělí jsme se v Mořkově rozloučili s panem Janem Hromádkou, který zemřel ve věku 55 let. Prosím, pamatujme na zarmoucenou rodinu.
  1. V úterý ve 14.15 hod. je náboženství v ZŠ v Hostašovicích.
  1. Ve středu v 15.15 hod. mají náboženství děti z Mořkova.
  1. V sobotu by se měla konat brigáda na rozebrání varhan. Píšťaly se budou nosit do garáže. Práce to nebude těžká, ale je při ní potřeba dávat pozor v rozkopaném kostele. Kdo byste mohli přijít? Předpokládám že tak v 9.00 hod.
  1. A v neděli 24. června budou společné bohoslužby v Hodslavicích na konec školního roku s vysluhováním svaté Večeře Páně. Zároveň bude vykonána celocírkevní sbírka solidarity, tj. sbírka na pomoc sborům, které nejsou schopny odeslat plnou částku do Personálního fondu.
  1. 15.6. se narodila Leontinka Žitníková - vítáme ji do života a celé rodině přejeme všechno dobré.