18.2.2018 oznámení

  • Sborový pořad:

Út 9.30 Biblická hodina v Mořkově - program všech biblických hodin je zaměřen na obnovu církve. Budeme probírat další dopis z knihy Zjevení.

St 9.00 Biblická hodina v Hodslavicích na faře

Čt 17.30 Biblická hodina ve Straníku

V neděli 25. února je druhá postní neděle. Bohoslužby budou v M 8.00 H 9.15

  • Pokud byste mohli poslat dopis o Veřejné sbírce na opravu našeho kostela někomu, o kom víte, že by chtěl nebo mohl finančně pomoci, je k dispozici ještě několik dopisů.
  • Dnes je tomu právě 25 let, co nás opustila paní Ludmila Horáková. Na maminku vzpomíná dcera Naďa Bartoňová a na opravu kostela daruje 1.000 Kč. Děkujeme.
  • 11. března budou společné bohoslužby v kostele a bude se při nich konat výroční sborové shromáždění. K nahlédnutí je připraven rozpočet a také seznam členů sboru s hlasovacím právem. Podle řádů naší církve platí že:
  • Staršovstvo zapíše do tohoto seznamu všechny členy sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především též účastí na jeho shromážděních.
  • Námitkami se může každý člen sboru domáhat, aby byl seznam opraven buď zápisem jeho osoby nebo dalších členů sboru, nebo vypuštěním členů neprávem zapsaných.
  • Staršovstvo přijímá námitky do šesti dnů před konáním sborového shromáždění a rozhodne o nich.
  • Dnešní sbírka je celocírkevní s určením na tisk a jinou publikační činnost. Tato sbírka se užívá k úhradě výtisků Českého bratra a Nota nebe (časopis pro mládež), které se rozesílají zdarma (autorské výtisky, povinné výtisky, věznice, školy EA apod.), dále je pravidelně používána na úhradu nákladů na zvláštní přílohy Českého bratra - např. hudební CD s písněmi z připravovaného zpěvníku. K tíži fondu jdou honoráře autorům a grafikům, kteří jsou externími spolupracovníky časopisů. Dále z této sbírky podporujeme vydávání Sbírky kázání a katechetických pomůcek pro práci s dětmi. Letos bychom rádi využili zůstatek fondu a sbírku také na částečnou úhradu publikací, které vyjdou ke stému výročí církve v roce 2018 (např. Církev v proměnách času III). Sbírka v loňském roce činila 391 918 Kč. Vážíme si Vaší podpory a děkujeme za ni. V této době považujeme za zvláště potřebné, abychom se zajímali o dění kolem nás, různé pohledy a názory ve společnosti vnímali a dokázali spolu o všem otevřeně mluvit. Rádi bychom naší publikační činností k tomuto společenskému diskursu přispěli. Uvítáme Vaše podněty a čtenářskou odezvu. Přejeme požehnaný postní čas, čas vhodný k rozjímání o věcech podstatných, o smyslu a směřování, za synodní radu Českobratrské církve evangelické

Pavel Pokorný náměstek synodního seniora