18.3.2018 o

  • V pondělí jsme se v našem kostel rozloučili s dlouholetým členem a bývalým presbyterem našeho sboru bratrem Karlem Litavským, který zemřel minulou neděli ve věku nedožitých 90i let. Při této příležitosti darovala dcera Zdenka a syn Karel s rodinami dar sboru 4.000 Kč a jeho sousedé dar 1.000 Kč na opravu kostela. Srdečně děkujeme. A pamatujme, prosím, na zarmoucené.
  • Sborový pořad:

Út 14.15 náboženství v ZŠ Hostašovice

Út 18.00 se ve Staré škole sejdeme k postnímu zamyšlení s písničkami a kytarou.

Všichni jsou srdečně zváni.

St 15.15 náboženství v Mořkově

  • V sobotu, v předvečer květné neděle, 24. března v 16.00 hod. vystoupí v našem kostele Komorní orchestr P. J. Vejvanovského a přednese koncert s názvem Posledních sedm slov Vykupitele na kříži podle Josefa Haydna. Rádi bychom připravili i malé pohoštění. Informujte se, prosím, u sestry kurátork.
  • Bohoslužby 25. března budou v M 8.00 H 9.15 - kostel.
  • V sobotu a neděli 24. a 25. března bude možné navštívit prodejní výstavku Květinky paní Fojtíkové ve Staré škole.

  • Velikonoční bohoslužby:

29.3. zelený čtvrtek

17.00 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v Mořkově

18.30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně ve Straníku

30.3. velký pátek

9.15 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v Hodslavicích

1.4. Velikonoční neděle (celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky):

8.00 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v Mořkově

9.15 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v Hodslavicích

10.45 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně ve Straníku

..