19.8.2018 o

  • Ve středu se konala mimořádná schůze staršovstva. Vyslechli

jsme si na ní dvě zprávy dvou varhanářů, kteří před nějakým časem navštívili náš sbor a odborně si prohlédli varhany. Oba nezávisle na sobě vyslovili názor, že životnost tohoto nástroje skončila.

Vzdušnice, dřevěné píšťaly a výplně jsou silně poškozeny červotočem. Tehdy oblíbený pneumatický - vzduchový systém je velmi limitován použitým materiálem, jehož životnost obvykle nepřesahuje 50 let.

Mnoho části nelze běžným způsobem rozebrat a poškozené díly vyměnit za nové. V minulosti bylo provedeno mnoho oprav, jejich účinnost se však postupem času snižovala.

Na základě těchto posudků staršovstvo jednomyslně rozhodlo o odstavení tohoto nástroje. Jeho demontáž bude provedena brigádnicky poslední srpnový týden.

  • Příští neděli 26. srpna budou bohoslužby v M 8.00, H 9.15.
  • Za čtrnáct dnů, 2. září, budou bohoslužby v M 8.00, H 9.15 a

S v 10.45 hod. a bude při nich vysluhována Večeře Páně a vykonána celocírkevní sbírka na Evangelickou akademii, tedy školy, které zřídila a provozuje naše církev.

  • Prosím, abyste i nadále pamatovali v modlitbách, a dle svýchmožností i finančně, na opravu kostela.
  • Dnes začíná tábor Royalu rangers. Prosím, modlete se za vedoucí i děti, aby strávili pěkný a požehnaný společný čas.