20.8.2017 oznámení

  • Ve středu jsme se v našem kostele rozloučili s panem Jaroslavem Křižanem, který zemřel ve věku 86 let. Při této příležitosti jsme obdrželi dar na potřeby sboru 2.000 Kč. Pamatujme na zarmoucenou rodinu.
  • V srpnu by se dožil 60 let náš bývalý kurátor Petr Kadlubiec. Chceme na něho s

láskou vzpomenout a připomenout si, co pro náš sbor všechno udělal. Brzy po svém přistěhování do Mořkova, začal pracovat ve staršovstvu, nejdříve v kazatelské stanici a potom i v celém sboru. Byl nejdříve místokurátorem a potom kurátorem celého sboru. Podílel se na opravě modlitebny, posléze opravy fary i Staré školy. Sloužil i jako laický kazatel. Před 3 lety byl odvolán z této časnosti do věčnosti. I dnes můžeme s vděčností a úctou děkovat Bohu za jeho život i za jeho službu u nás ve sboru. Staršovstvo při této příležitosti věnuje dar 1000,- Kč na potřeby sboru.

  • Dnes je tomu 30 let, co zemřel pan Ondřej Kudělka z čísla 163, kde se říkalo U Krpčářů. Na tatínka, dědečka a strýce vzpomínají rodiny Hubova, Janýškova a Kudělkova a na potřeby sboru darují 1.000 Kč. Za dar srdečně děkujeme.
  • Ve středu 23. srpna se koná ve Staré škole v 15.00 hodin tvoření. Všichni zájemci o tuto činnost jsou srdečně zváni.
  • V sobotu budu v kostele sv. Ondřeje oddávat Petru Hubovou z Hodslavic a Michala Kříže z Prahy. Začátek je ve 12.00 hod.
  • Příští neděli, tj. 27. srpna, budou bohoslužby v Mořkově 8.00 hod., Hodslavicích 9.15 hod..
  • V neděli 24. září připravujeme sborový zájezd do Olomouce. Navštívíme bohoslužby v evangelickém kostele, kde proběhne vzpomínka na bratra faráře Jana Nohavicu, od jehož úmrtí letos uplyne 20 let. Na odpoledne budeme ještě připravovat další program.