21.10.2018 o

  1. Ve čtvrtek jsme se v dřevěném kostele svatého Ondřeje rozloučili s panem Josefem Sváčkem ze Straníka, který zemřel ve věku 68 let. Pamatujme na zarmoucenou rodinu ve svých modlitbách.
  2. Dnes na 17.00 hodinu jsme pak zváni do Nového Jičína na Koncert duchovní hudby, ve kterém vystoupí evangelický pěvecký sbor ze Zlína. V programu zazní klasická, jazzová i lidová sborová tvorba. Sbormistrem je celocírkevní kantor bratr Ladislav Moravetz.
  3. Sborový pořad bude následující:
  • Út 9.30 biblická hodina v Mořkově - pozvání ke ztišení nad Božím slovem.
  • St 9.00 biblická Hodina v Hodslavicích - pozvání ke ztišení nad Božím slovem
  • St 15.30 náboženství v Mořkově
  • St 17.00 náboženství ve Straníku
  • Čt 17.30 biblická hodina ve Straníku - pozvání ke ztišení nad Božím slovem

Ne bohoslužby v M a H v obvyklý čas. Připojíme se k celocírkevní sbírce na Jubilejní toleranční dar, ze které se půjčuje sborům na opravy apod. Nezapomeňte, že se mění hodiny směrem dozadu!

  • Další bohoslužby budou ve Straníku v neděli 4. listopadu.
4. Do konce měsíce října (dnes a příště; Straník jen dnes!) je možné anonymně navrhovat členy výborů kazatelských stanic a staršovstva. Prosím, modlete se, abychom našli dost ochotných bratrů a sester nejenom kandidovat, nýbrž také přijmout odpovědnost za náš sbor.

5. Práce na kostele pokračují. Nyní finišují zedníci, následně se bude malovat, pokládat dlažba a nakonec nastoupí stolaři. Žel po vyhodnocení jsme došli k tomu, že na Vánoce ještě kostel nebude v provozu. Předpokládám, zatím sám, tj. bez rozhodnutí staršovstva, že by k otevření kostela mohlo dojít týden před Velikonocemi a mohlo by se spojit s 200. výročím jeho otevření a posvěcení. O všem Vás bude staršovstvo včas informovat.