21.5.2017 oznámení

  1. Dnes v 17.00 hodin se v našem kostele koná cimbálový koncert studentů Janáčkovy konzervatoře v Ostravě a dalších hostů. Všichni jste srdečně zváni.
  • Sborový program bude následující:

→ biblické hodiny: Út 9.30 M; St 9.00 H;

→ náboženství: St 14.30 M;

→ konfirmační příprava: Čt 15.30 M

  • čtvrtek 18.00 bohoslužby v kostele - nanebevstoupení Páně

→ vyučování náboženství: ZŠ Hostašovice 13.00

→ bohoslužby příští neděli 28.5. M 8.00; H 9.15; S 10.45 hod.

  • Dnes, ve čtvrtek a naposled příští neděli je možné přispět do sbírky, která je určena na podporu Jeronýmovy jednoty. Církevního fondu, z něhož se pomáhá sborů při náročných opravách. K dispozici je také letáček, abychom věděli, kde ty naše finance vloni vybrané, pomohly.
  • Dnes je k dispozici nové číslo sborového časopisu Evangelický hlasatel. Má název informační číslo. Z rozhodnutí staršovstva jsou v něm obsaženy informace o opravě kostela, statistikách sboru a především o financování. Toto vydání je určeno do všech rodin. Dnes i jej můžete vyzvednout u těch, kteří vám jej roznášejí.
  • Při bohoslužbách za 14 dnů, tj. 4. června, si budeme připomínat seslání Ducha svatého. Nedělní shromáždění se bude konat na všech třech místech M 8.00; H 9.15; S 10.45 hod. a při každém z nich bude vysluhována svatá Večeře Páně.