25.11.2018 o

  1. Sborový pořad bude následující:
  • Út 9.30 společná biblická hodina v Mořkově , v 9.10 sraz na faře
  • St 15.30 náboženství v Mořkově
  • St 17.00 náboženství ve Straníku
  • Čt 18.00 v Olomouci bohoslužby u příležitosti 100 let naší církve. Slouží synodní senior Daniel Ženatý, hudebním doprovodem poslouží studenti Církevní konzervatoře v Olomouci. Nabízím volná místa v autě.
  • Pá 15.30 ve Staré škole tvořeření
  • Ne 2. prosince - MHS v obvyklý čas = 1. adventní neděle + vysluhování Večeře Páně.
2. Připomínám modlitby za nové staršovstvo. Navržené kandidáty můžete nalézt na nástěnce.

3. K dispozici jsou Evangelické kalendáře a pomůcka ke čtení Písma Na každý den pro rok 2019 je momentálně vyprodaná. Ještě seženu. Každá stojí 125 Kč.

4. K dispozici jsou Hesla Jednoty bratrské za 40 Kč.

5. Ještě dnes můžete přispět svým dárkem pro děti ze sociálních slabších vrstev v akci nazvané Krabice od bot. Jako dárek může posloužit dobře zachovalé oblečení doplněné nějakou drobností, jako jsou hračky, pastelky, nebo něco na mls. Na krabici je potřeba napsat, zda se jedná o chlapce nebo děvče a přibližný věk. Tyto dárky samozřejmě zabalené můžete donést nejpozději ve středu přímo na faru.


6. Včera jsme se se zástupci našeho staršovstva účastnili jednání konventu v Ostravě. Projednávalo se mnoho záležitostí. Nejvíc nás zaměstnal rozhovor nad budoucností naší církve, našich sborů. Mluvili jsme o důležitosti finančních prostředků, bez které se sbory neuživí. Ale také jsme si připomněli, že bez modliteb a našeho přičinění nemusí naše sbory přežít. Prosím, aby vám budoucnost našeho sboru, naší církve nebyla lhostejná.

7. Na závěr smutné oznámení, tak jak jsem jej včera obdržel: S hlubokým zármutkem v srdci Vám sdělujeme, že dnes v ranních hodinách, po 7i letém nerovném boji, dotlouklo srdíčko naší milované Adélky. Macháčovi. Modleme se, prosím, za tuto rodinu, za všechny, kterých se Adélčin odchod dotkl. Zároveň děkuji vám všem, kde jste na ni a na její nejbližší při svých modlitbách pamatovali.