25.2.2018 o

  • Minulou neděli jsme vykonali sbírku na podporu církevního tisku. Vybrali jsme M 970; H 1004; S 985 Kč. Celkem 2.959 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.
  • Sborový pořad:

Út 14.15 náboženství v ZŠ Hostašovice

St 15.15 náboženství v Mořkově

Čt 17.30 ve Straníku se připojíme ke Světovému dni modliteb, který připravily ženy ze Surinamu.

V neděli 4. března je třetí postní neděle. Bohoslužby budou v M 8.00 H 9.15 S 10.45

  • Pokud byste mohli poslat dopis o Veřejné sbírce na opravu našeho kostela někomu, o kom víte, že by chtěl nebo mohl finančně pomoci, je k dispozici ještě několik dopisů.
  • 11. března budou společné bohoslužby v kostele a bude se při nich konat výroční sborové shromáždění. K nahlédnutí je připraven rozpočet a také seznam členů sboru s hlasovacím právem. Podle řádů naší církve platí že:
  • Staršovstvo zapíše do tohoto seznamu všechny členy sboru starší 18 let, kteří se činně podílejí na životě sboru, především též účastí na jeho shromážděních.
  • Námitkami se může každý člen sboru domáhat, aby byl seznam opraven buď zápisem jeho osoby nebo dalších členů sboru, nebo vypuštěním členů neprávem zapsaných.
  • Staršovstvo přijímá námitky do šesti dnů před konáním sborového shromáždění a rozhodne o nich.
  • Nevím, zda jste znali sestru Emilii Hluchou, maminku Zdeny Nohavicové. Zemřela tento týden ve věku 88 let.