25.3.2018 oznámení

  • Včera se v našem kostele uskutečnil velikonoční koncert

Komorního orchestru P. J. Vejvanovského. Na dobrovolném vstupném se vybralo 5.340 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli, a také sestrám, které připravily bohaté občerstvení.

  • Sborový pořad:

Út 14.15 náboženství v ZŠ Hostašovice

St 9.30 bohoslužby s VP v DPS v Mořkově

St 15.15 náboženství v Mořkově

29.3. zelený čtvrtek

17.00 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v Mořkově

18.30 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně ve Straníku

30.3. velký pátek

9.15 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v Hodslavicích

1.4. Velikonoční neděle (celocírkevní sbírka na Hlavní dar lásky):

8.00 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v Mořkově

9.15 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně v Hodslavicích poslední v kostele

10.45 bohoslužby s vysluhováním Večeře Páně ve Straníku

  • Dnes po bohoslužbách (Hodslavice) je možné navštívit prodejní výstavku Květinky paní Fojtíkové ve Staré škole.
  • Od neděle 8. dubna, kdy budou společné bohoslužby, se v Hodslavicích budeme setkávat ve Staré škole!
  • Prosím Vás všechny o modlitby za naše sborové společenství. Za velikonoční svátky, abychom v nich zaslechli živou zvěst, která chce neustále proměňovat naše životy. A také se modleme za opravu kostela, aby se nikomu nic nestalo, abychom zvládli opravit všechno nutné v interiéru, a abychom k tomu měli dostatek peněžních prostředků.
  • Včera zemřel ve věku 75 let bratr Vlastimil Křižan ze Straníka, tatínek Blanky Matějové. Rozloučení proběhne v kostele, ale momentálně není jasné kdy. Mysleme, prosím, na zarmoucenou rodinu!