25.6.2017 oznámení

  • Vítáme dnes mezi námi bratry a sestry, kteří zastupují své sbory našeho Moravskoslezského seniorátu při jednání seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty, které se bude konat po bohoslužbách ve Staré škole.
  • Děkuji domácím sestrám, které pro naše hosty připravily malé pohoštění.
  • Sborový program bude následující:

→ Út 18.00 modlitební setkání v Mořkově

→ St náboženství 14.30 M;

→ Čt konfirmační příprava16.00 na faře

→ Ne - 2. července - bohoslužby budou na všech třech místech: M 8.00; H 9.15; S 10.45 hod.

  • Při dnešních bohoslužbách bude vysluhována Večeře Páně.
  • Při vycházení z kostela můžete přispět na celocírkevní sbírku solidarity, tedy sbírka na pomoc sborům, které nejsou schopny v letošním roce uhradit Personální fond.
  • ve čtvrtek 6. července si budeme jako každoročně připomínat Mistra Jana Husa. Sraz bude na Placu v 19.00 hod., odkud půjdeme průvodem na místní fotbalové hřiště. Hostem bude bratr Otakar Mikoláš.