26.8.2018 o

  • Příští neděli 2. září, budou bohoslužby v M 8.00, H 9.15 a S v 10.45 hod. a bude při nich vysluhována Večeře Páně a vykonána celocírkevní sbírka na Evangelickou akademii, tedy školy, které zřídila a provozuje naše církev.
  • V sobotu v 9.00 hod. bude v kostele brigáda na odstranění varhan.
  • V neděli 9. září budou společné bohoslužby pro děti na úvod školního roku. Ve Staré škole v 9.15 hod.
  • Prosím, abyste i nadále pamatovali v modlitbách, a dle svých možností i finančně, na opravu kostela.