27.8.2017o

  • Minulý týden zemřela v Mořkově ve věku 84 let paní Růžena Jančálková. Rozloučení proběhlo v úzkém rodinném kruhu. Na potřeby sboru jsme při této příležitosti obdrželi dar 2.000 Kč.
  • V sobotu byli v kostele sv. Ondřeje oddáni Petra Hubová z Hodslavic a Michal Kříž z Prahy.
  • Příští neděli, tj. 3. září, budou bohoslužby v Mořkově 8.00 hod., Hodslavicích 9.15 hod., Straníku 10.45 hod. Bude při nich vysluhována svatá Večeře Páně. A rovněž tak bude vykonána celocírkevní sbírka na křesťanskou službu.
  • V neděli 10. září budou společné bohoslužby na úvod školního roku v Hodslavicích v 9.15 hod.
  • Tutéž neděli, tj. 10. září proběhne v Ratiboři vzpomínka u příležitosti 500 let evropské reformace. Program začíná bohoslužbami v 10.00 hod. a pokračuje do pozdního odpoledne.
  • Diakonie ve Valašském Meziříčí pořádá sbírku použitých hraček, knih a her pro děti. To vše musí být samozřejmě čisté a nepoškozené. Vše takto nashromážděné projde dobročinným prodejem. Výtěžkem se podpoří činnost Diakonie ve Valašském Meziříčí. Pokud byste něco takového měli, můžete to donést na faru do neděle 10. září.
  • V neděli 24. září připravujeme sborový zájezd do Olomouce. Navštívíme bohoslužby v evangelickém kostele, kde proběhne vzpomínka na bratra faráře Jana Nohavicu, od jehož úmrtí letos uplyne 20 let. Na odpoledne budeme ještě připravovat další program. Odpoledne pak pojedeme do Čech pod Košířem, kde navštívíme muzeum kočárů, filmovou expozici Zdeňka a Jana Svěrákových, případně zájemci by mohli navštívit hasičské muzeum, projdeme si zámecký park a bude-li možnost, tak vystoupáme na rozhlednu v parku.