28.10.2018 o

  1. Sborový pořad bude následující:
  • Út 9.30 společná biblická hodina v Mořkově - pozvání ke ztišení nad Božím slovem.
  • St 15.30 náboženství v Mořkově
  • St 17.00 náboženství ve Straníku
  • Čt 17.30 biblická hodina ve Straníku - pozvání ke ztišení nad Božím slovem
  • Ne bohoslužby v MHS v obvyklý čas.
2. Dnes naposled je možné anonymně navrhovat členy výborů kazatelských stanic v Mořkově

a staršovstva. Prosím, modlete se, aby Ti, které jsme nevrhli, byli ochotni přijmout kandidaturu a podílet se za chod sboru. Jistě, není to jen záležitost těch několika zvolených, je starostí nás všech, jak sbor vypadá, čím žije. Každý se sama sebe ptejme, jak se můžeme do tohoto sborového procesu zapojit a čím můžeme být užiteční.

3. Dnešní sbírka je určena na tzv. Jubilejní toleranční dar - JTD. Jedná se o fond, který

spravuje Jeronýmova jednota. Z něj půjčuje peníze sborům nutné na opravy či nové stavby formou půjček, anebo překlenovacími půjčkami, kdy sbor očekává příjem dotace a potřebuje zrovna hned hotové peníze. V letošním roce bylo 10 sborům půjčeno zhruba 7,4 mil. Kč, mimo jiné i našemu sboru.