28.5.2017 o

  • Sborový program bude následující:

→ biblické hodiny: Út 9.30 M; St 9.00 H;

→ náboženství: St 14.30 M;

→ konfirmační příprava: Čt 15.30 M

→ vyučování náboženství: ZŠ Hostašovice 13.00

→ bohoslužby příští neděli 4.6. M 8.00; H 9.15; S 10.45 hod. a bude při nich vysluhována svatá Večeře Páně

  • Dnes naposled je možné přispět do sbírky, která je určena na podporu Jeronýmovy jednoty. Církevního fondu, z něhož se pomáhá sborů při náročných opravách. K dispozici je také letáček, abychom věděli, kde ty naše finance vloni vybrané, pomohly.
  • Příští společné bohoslužby za 14 dnů, tj. 11. června, budou v Mořkově v 9.30 hod.! Prosím, vyřiďte to i těm, kteří tady nejsou!!!
  • Rodina Bartoňova a Kramolišova si v těchto dnech připomíná 20 let od úmrtí svého tatínka Bohuslava Bartoně. Na opravu kostela věnuje 2000 Kč. Děkujeme.
  • Další oznámení je vzpomínka jedné rodiny, která si vděčně připomíná ty, kteří je právě v tomto ročním období předešli na věčnost. Dnes je to přesně 18 let, co zemřel pan Dalibor Merenda. Jeho otec pan Jan Merenda zemřel před 25 lety. A jeho maminka paní Růžena Merendová ve stejný den před 40 lety. Rodina také vděčně vzpomíná na jejího manžela pana Vladislava Merendu, který byl před 75 lety umučen v Mauthausenu. Přestože jej nikdo z jeho vzpomínajících příbuzných neznal, jeho potomci jsou přesvědčeni, že je potřeba si takové lidi připomínat, kteří se neváhali postavit zlu i s nasazením vlastního života. Bez nich bychom tady třeba ani nebyli. Při tomto vzpomínání věnuje rodina na potřeby sboru dar 9000 Kč. Děkujeme.