29.10.2017 o

  • Sborový pořad:

Út 9.30 Biblická hodina v Mořkově

Út 14.15 náboženství ZŠ Hostašovice

St 9.00 Biblická hodina v Hodslavicích na faře

St 15.15 náboženství v Mořkově

Čt 15.30 konfirmandé v Mořkově

Čt 17.30 Biblická hodina ve Straníku

Ne 8.00 bohoslužby Mořkov; 9.15 Hodslavice; 10.45 Straník

  • Na neděli 5. listopadu máme dvě pozvánky:
  • do Olomouce, kde ve 14.30 začíná písňový cyklu Aleny Jelínkové s názvem Otče náš
  • do Štramberka, kde si v 15.00 hod. připomenout 500. výročí evropské reformace. Přednáškou poslouží br. f. Stanislav Kaczmarczyk, hrají a zpívají Zuzana a Daniel Kaczmarczykovi.
  • V neděli 12. listopadu se konají společné bohoslužby v kostele. Bude při nich Nedělní

škola pro děti a také konfirmace a vysluhování Večeře Páně.

  • U příležitosti osobního jubilea jsme obdrželi dar 1000 Kč od sestry Aleny Tomanové.

Srdečně děkujeme a přejeme i nadále Boží požehání a Boží milosrdenství.

  • Dnešní sbírka je celocírkevní. Z této sbírky se doplňuje fond, který spravuje

Jeronýmova jednota. Z něj pak jsou Ústředním představenstvem JJ poskytovány sborům naší církve půjčky na stavební akce (zpravidla se jedná o opravy far a kostelů). Jeronýmově jednotě nejde při těchto půjčkách o zisk, ale o pomoc sborům. Půjčky z JTD jsou vždy bezúročné a poskytují se zpravidla na dobu 5 let. Máme za to, že i tímto způsobem vydáváme svědectví o Boží dobrotě, kterou jsme mnohokrát v životě zakusili.

Sbírka na JTD je výrazem vděčnosti za to, že jako evangelíci můžeme již třetí století

žít v naší zemi ve svobodě. Císař Josef II. vydal 13. října 1781 svůj Toleranční patent a dal tak evangelíkům náboženskou svobodu. Tato svoboda ovšem také přinesla odpovědnost za stavbu církevních budov a za jejich údržbu. Sbírka na JTD je vlastně důsledkem náboženské svobody, kterou v naší zemi máme a které si velmi vážíme.

Poslední neděli v říjnu slavíme Den reformace. V letošním roce je to 500 let, co

Martin Luther zahájil ve Wittenbergu reformaci církve. Stalo se tak zveřejněním 95 tezí