3.9.2017 o

  • V pondělí v 18.00 hod. ve Staré škole má svou pravidelnou schůzi staršovstvu sboru.
  • Ve čtvrtek se sejdou v 15.30 hod. na faře konfirmandé.
  • Příští neděli 10. září budou společné bohoslužby na úvod školního roku v Hodslavicích v 9.15 hod.
  • Tutéž neděli, tj. 10. září proběhne v Ratiboři vzpomínka u příležitosti 500 let evropské reformace. Program začíná bohoslužbami v 10.00 hod. a pokračuje do pozdního odpoledne.
  • Diakonie ve Valašském Meziříčí pořádá sbírku použitých hraček, knih a her pro děti. To vše musí být samozřejmě čisté a nepoškozené. Vše takto nashromážděné projde dobročinným prodejem. Výtěžkem se podpoří činnost Diakonie ve Valašském Meziříčí. Pokud byste něco takového měli, můžete to donést na faru do příští neděle.
  • V neděli 24. září připravujeme sborový zájezd do Olomouce. Navštívíme bohoslužby v evangelickém kostele, kde proběhne vzpomínka na bratra faráře Jana Nohavicu, od jehož úmrtí letos uplyne 20 let. Na odpoledne budeme ještě připravovat další program. Odpoledne pak pojedeme do Čech pod Košířem, kde navštívíme muzeum kočárů, filmovou expozici Zdeňka a Jana Svěrákových, případně zájemci by mohli navštívit hasičské muzeum, projdeme si zámecký park a bude-li možnost, tak vystoupáme na rozhlednu v parku.
  • Děkuji také všem, kdo ve svém osobním volnu pečují o náš sbor a jsou ochotni pro něj něco navíc udělat. Díky všem brigádníkům.
  • Zvláštní poděkování patří firmě Konkys, která nám poskytla materiální dar.
  • Dnešní sbírka má určení na křesťanskou službu. Tato sbírka je finančním zdrojem pro celocírkevní Fond křesťanské služby, který je sociálním fondem, z něhož je poskytována zaměstnancům naší církve finanční výpomoc formou příspěvků, darů i půjček zejména v případě nemoci, neštěstí v rodině či nenadálých událostí, ale také stěhování kazatelů či výpomoci při pořízení bydlení při odchodu kazatele do důchodu. V loňském roce byla z fondu čerpána částka cca 100 tis. Kč jako příspěvek na stěhování farářských rodin, pohřebné, příspěvek na lékařské ošetření a lázně, příspěvek při odchodu do důchodu a zejména příspěvek při řešení tíživých životních situací. Služba potřebným jako výraz křesťanské lásky k bližnímu patří k životu a práci naší církve. Prosíme Vás, abyste i v letošním roce na tuto sbírku pamatovali.