30.9.2018 o

  1. Sborový pořad bude následující:

Po 18.00 schůze staršovstva ve Staré škole

St 9.30 biblická hodina v Hodslavicích na faře

St 15.30 náboženství v Mořkově

Další vyučování dětí se ještě domlouvá.

Čt 17.30 je v Novém Jičíně okrsková presbyterní konference na téma budoucnosti našich sborů v okrsku, tj. Hodslavice, Nový Jičín, Odry, Suchdol, Štramberk.

  1. Bohoslužby 7. října budou věnovány díkůvzdání a bude při nich na všech třech místech vysluhována Večeře Páně. Zároveň při nich bude vykonána sbírka na sociální a charitativní pomoc. Sejdeme se v Mořkově, Hodslavicích i Straníku.
  1. V neděli 14. října pak budou společné bohoslužby ve Staré škole ve 9.15 hod.
  1. Na začátku příštího roku nás ve sboru čeká volba nového staršovstva. Prosím, modlete se, abychom našli dost ochotných bratrů a sester nejenom kandidovat, nýbrž také přijmout odpovědnost za náš sbor. Během měsíce října bude možné anonymně navrhovat kandidáty.