4.11.2018 o

  1. Minulou neděli jsme se připojili k celocírkevní sbírce na Jubilejní toleranční dar, která byla určena na doplnění fondu, z něhož se půjčuje sborům při opravách. Vybrali jsme M 950 H 2.514 Celkem 3.464,- Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.
2. Sborový pořad bude následující:
  • Po 18.00 staršovstvo
  • Út 9.30 biblická hodina v Mořkově - pozvání ke ztišení nad Božím slovem.
  • St 9.00 biblická hodina na faře
  • St 15.30 náboženství v Mořkově
  • St 17.00 náboženství ve Straníku
  • Čt 17.30 biblická hodina ve Straníku - pozvání ke ztišení nad Božím slovem
  • Ne 11. listopadu - společné bohoslužby v H v 9.15, děti mají nedělní školu
3. Příští neděli, tj. 11. listopadu uskuteční vzpomínkové setkání ke 110. výročí konce první

světové války. Začátek je ve 14.00 před Obecním úřadem v Hodslavicích u pomníku obětem světových válek, kratičkým slovem přítomné pozdraví paní Zora Kudělková. Poté půjdeme na evangelický hřbitov, kde zazní několik biblických slov a modlitba. Na obou místech budou položeny kytice květin. Srdečně vás všechny na toto setkání zvu. Je důležité, abychom si připomínali, jaká je naše minulost, abychom my ani naši mladší spoluobčané nikdy nezapomněli. A také je důležité, abych jako křesťané, evangelíci dali najevo, že se nás společenské dění týká a není nám lhostejné!

4. Během listopadu bylo možné navrhovat kandidáty do výborů kazatelských stanic a

staršovstva. Vznikl z něj jmenný seznam pro konkrétní místa. Počet hlasů, který kandidáti dostali, není v tuto chvíli důležitý. Důležité je, že je někdo navrhl a nezapomněl na ně. V seznamu je uvedeno, jaké příbuzenské vztahy nemohou ve staršovstvu být. Takové jsou v seznamu vyznačeny. Pak je potřeba se v rodině dohodnout, kdo za ni bude kandidovat. Všichni navržení dostali od faráře mailem tzv. Dopis kandidátovi. Kdo mail nemá, nebo já jej na něj nemám, tomu bude tento dopis předán dnes. Navržení budou farářem v této záležitosti osloveni, zda kandidaturu přijímají. Nejdříve ti z Mořkova a Straníka, protože tam se budou volit výbory kazatelských stanic hned zkraje roku. Následně budou osloveni i kandidáti z Hodslavic. Prosím, modlete se za kandidáty a vhodným způsobem je i povzbuďte! A vy navržení se, prosíme, taky modlete a ptejte se, jak byste mohli být sboru v té službě nápomocni.

5. Již dlouho jsem nepřipomínal ta tři děvčata s vážnou onkologickou nemocí, za které jsme se

rozhodli modlit. Prosíme vás, nezapomínejte na ně! Adélčin zdravotní stav je velmi vážný. Lilienku provázejí neustále zdravotní problémy a vypadá to tak, že již nikdy nebude úplně zdravá. Aničce se daří dobře, chodí do školy. Snad je z nejhoršího venku. Modleme se za ně, jejich rodiče, protože taková nemoc a péče jsou nesmírně vyčerpávající. Modleme se i za ty, kteří o ně jakkoli pečují!


6. K dispozici jsou Evangelické kalendáře a pomůcka ke čtení Písma Na každý den pro rok 2019. Každá stojí 125 Kč.