4.2.2018 oznámení

  • Ve středu jsme se v našem kostele rozloučili s paní Boženou Merendovou z Hodslavic, která zemřela ve věku 90 let. Od zarmoucené rodiny jsme obdrželi dar 5.000 Kč na opravu kostela.
  • Rovněž tak jsme u příležitosti úmrtí pani Dany Pavelkové obdrželi od jejích dětí Jiřího a Dany dar na opravu kostela 5.000 Kč.

Za dary srdečně děkujeme! A prosím, pamatujme na zarmoucené.

  • Sborový pořad:

Po 18.00 schůze staršovstva

Út 9.30 Biblická hodina v Mořkově - program všech biblických hodin je zaměřen na obnovu církve. Budeme probírat další dopis z knihy Zjevení.

Út 14.15 náboženství v ZŠ Hostašovice

St 9.00 Biblická hodina v Hodslavicích na faře

St 15.15 náboženství v Mořkově

Čt 17.30 Biblická hodina ve Straníku

V neděli 11. února budou společné bohoslužby v Hodslavicích v 9.15 hod. ve Staré škole a bude při nich udělena svátost křtu Růžence Vahalíkové z Mořkova.

  • Za 14 dnů 18. února už bude 1. postní neděle. Bohoslužby budou na všech třech místech v obvyklý čas a bude při nich vysluhována Večeře Páně.