4.6.2017 o

  • V pátek jsme se v našem kostele rozloučili s dlouholetým presbyterem a emeritním kurátorem našeho sboru bratrem Miroslavem Merendou. Zemřel 28. května ve věku 93 let. Při rozlučkových bohoslužbách jsme Pánu Bohu poděkovali za jeho život i rozmanitou službu v našem sboru i církvi.
  • Při příležitosti vzpomínky na br. Merendu obdržel sbor dar 500 Kč od jeho sestřenice, 5000 Kč od staršovstva a také dar od nejbližších příbuzných. Za všechny dary srdečně děkujeme.
  • Minulou neděli jsme uzavřeli sbírku Jeronýmovy jednoty. Celkem jsme vybrali 22.837

Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.

  • Sborový program bude následující:

→ staršovstvo: Po 18.00

→ náboženství: St 14.30 M;

→ konfirmační příprava: Čt 15.30 M

→ vyučování náboženství: ZŠ Hostašovice 13.00

→ v sobotu 10. června se bude v kostele svatého Ondřeje konat svatební shromáždění, při kterém budou oddáni Barbora Schindlerová a Milan Žitník. Začátek je v 11.00 hod.

→ bohoslužby příští neděli 11. června budou společné v Mořkově. Začátek je v 9.30 hod.!

Prosím, vyřiďte to i těm, kteří tady nejsou!!! A hlavně: přijeďte!!

→ Za 14 dnů v neděli 18. června budou bohoslužby jako pravidelně třetí neděli v měsíci na všech třech místech v obvyklý čas.