6.5.2018 o

  1. I dnes nejprve děkuji všem brigádníkům, kteří se sešli v pondělí a také na Svátek práce. Dokončili jsme všechny bourací práce a teď už je na firmách, aby odvedly svůj díl práce. Děkuji také Janě Frankové, která nás zabezpečovala úžasných servisem. Vnímám to tak, že i svým přístupem ke kostelu, byť je to stavba učiněná lidskýma rukama, vyjadřujeme něco ze své víry, z toho, čemu věříme a pro co se nasazujeme. Fotografie naleznete na facebooku.
  2. V pátek se sešlo několik žen ve Staré škole při tvoření. Je to jedna z aktivit, jak svému okolí můžeme dát najevo, jací my křesťané, evangelíci vlastně jsme, že nejsme nic extra, ovšem že zastáváme určité hodnoty. I z této akce jsou fotografie na facebooku a sborovém webu.
  3. A do třetice, v sobotu se konala ve Staré škole schůzka dětí v Royalu. Opět je to je jedna z možností, jak něco ze své víry a naděje předat druhým. Za to všechno Pánu Bohu děkujeme a prosme, aby to nebylo zbytečné, nýbrž aby to přineslo ovoce.
  4. V pondělí v 18.00 hod. má pravidelnou poradu staršovstvo
  5. Ve středu mají náboženství děti v 15.15 hod. v Mořkově.
  6. Ve čtvrtek se sejdeme v 18.00 hod. ve Straníku při bohoslužbách, abychom si připomněli Nanebevstoupení Pána Ježíš.
  7. Dnešní a ještě čtvrteční sbírka je určena na Jeronýmovu jednotu. Je to církevní fond, že kterého se poskytují půjčky a dary sborům, které opravují své sborové prostory.
  8. Dnes ve 14.00 hod. se v Odrách uskuteční presbyterní okrsková konference na téma Umíš pomoci zraněnému na cestě?
  9. V neděli 13. května na Den matek budou společné bohoslužby v Mořkově se začátkem v 9.30 hod. ! Odpoledne v 15.00 hod. se bude konat setkání seniorů ve Staré škole.
  10. Ve svatodušní neděli 20. května budou bohoslužby v Mořkově, Hodslavicích a Straníku v obvyklý čas a bude při nich vysluhována Večeře Páně a vykonána celocírkevní sbírka na Diakonii.