7.1.2018 o

  • Včera se v našem kostele konal benefiční koncert ve prospěch našeho kostela. Posloužili nám při něm bratři a sestry dechového orchestru ze Slezské evangelické církve z Třanovic. Finanční výsledek po odečtení nákladů činí 11.321 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli!
  • Sborový pořad:

Po 18.00 staršovstvo

Út 9.30 Biblická hodina v Mořkově

Út 14.15 náboženství v ZŠ Hostašovice

St 9.00 Biblická hodina v Hodslavicích na faře

St 15.15 náboženství v Mořkově

Čt 17.30 Biblická hodina ve Straníku

Ne je 2. v měsíci, a to znamená, že budou společné bohoslužby v 9.15 Hodslavicích ve Staré škole. Paralelně bude pro děti připravena Nedělní škola. Prosím, přijeďte a děti, vnuky vezměte s sebou!

V neděli 21. ledna budou bohoslužby jako pravidelně M 8.00; H 9.15; S 10.45 hod.

  • Pokud by měl ještě někdo zájem o Evangelický kalendář a Na každý den, dejte mi po bohoslužbách vědět.
  • Přesně dnes je tomu jeden rok, kdy odešel na věčnost pan Karel Čačala. Na setkání a společně prožité chvíle vděčně vzpomíná dcera Zorka. Na opravu kostela při té příležitosti přispívá dvěma tisíci korun.
  • Prvního ledna uplynulo 5 let, kdy zemřela paní Vlasta Hromádková z Mořkova. Na maminku a babičku vzpomínají rodiny Palackých a Novákova. Při té příležitosti věnují na opravu kostela dar 2.500,- Kč. Děkujeme, že vzpomenete s námi.
  • v pátek a sobotu nás všechny čeká volba prezidenta. Koho volit? To je otázka. Prosím, dejte svůj hlas tomu, kde jedná lidsky, druhými neopovrhuje a jedná slušně. Dejte hlas takovému kandidátovi, který nikoho zbytečně nestraší, nešíří paniku a je ochoten a schopen nasadit se pro každého občana této republiky. Z toho vyplývá, že minimálně jednoho nevolit. V žádném případě! Modleme se, aby byl zvolen v prvním či druhém kole ten, který nebude myslet jen na sebe, svůj vlastní zisk či svou vlastní popularitu a vliv!