8.7.2018 o

  • 4. července uplynul rok, co odešel k Pánu náš tatínek a dědeček a emeritní kurátor sboru bratr Bohdan Hromádka. Vzpomeňte s námi.
  • Dnes je tomu dva roky, kdy zemřela sestra Jaroslava Schindlerová. Na manželku, maminku a babičku s láskou vzpomíná manžel, synové s rodinami a vnučka s rodinou. Na opravu kostela darují 4.000 Kč.
  • Příští neděli 15. července, což je třetí neděle v měsíci, budou bohoslužby na všech třech místech v obvyklý čas.
  • Připomínám dnes také náš kostel. Prosím za modlitby, za všechny ty opravy, které jej ještě čekají. Jsme vděčni za všechnu praktickou i modlitební pomoc a podporu, za všechny dary. Nicméně stále je ještě potřeba dost velikého obnosu, který nám pro letošní rok chybí.
  • Také vás všechny prosím o modlitby za využití kostela. Vidíte, kolik nás je tady dnes při společných bohoslužbách. Při takovém počtu nám bohatě postačí tento prostor. Tak aby byl hlad po Božím slově, aby se lidé scházeli rádi a s touhou. Kostel opravujeme především proto, abychom v něm slyšeli slovo Boží. Nicméně přáli bychom si, aby mohl nějakým způsobem, ať jsou to koncerty, výstavy apod. sloužit i široké veřejnosti.