9.9.2018o

  1. Minulou neděli jsme se připojili k celocírkevní sbírce na Evangelickou akademii, tedy sbírku na školy, které zřídila a provozuje naše církev. Vybrali jsme: M 440,- H 1.740,- S 1.330,- Celkem 3.510 Kč. Děkujeme vám všem, kdo jste přispěli.
  2. Tento týden probíhala na faře výměna zbytku oken a malování. Děkuji všem, kdo jakkoli pomohli.
  3. V úterý v 18.00 hod. se v Mořkově sejde tamní výbor kazatelské stanice.
  4. Na začátku příštího roku nás ve sboru čeká volba nového staršovstva. Prosím, modlete se, abychom našli dost ochotných bratrů a sester nejenom kandidovat, nýbrž také přijmout odpovědnost za náš sbor.
  5. V kostele momentálně probíhá vysychání hrubých omítek. V týdnu by měly být zapojeny krabice na rozvod elektrické energie a betonovány podlahy.
  6. Od obce Hodslavice jsme obdrželi dodatečný dar 70.000 Kč, tak, aby výdaje na obě církve byly v rovnováze.
  7. Staršovstvo na své schůzi rozhodlo, že v letošním roce se nebude konat sborový zájezd. Bylo by však rádo, aby takto ušetřené peníze pomohly při opravě kostela. Loni byla celková částka na zájezd dospělého člověka 390 Kč.
  8. Letos slaví 100. výročí vzniku naše Českobratrská církevevangelická. K té příležitosti je připraveno několik setkání. To nejbližší s názvem Radujme se vždy společně se uskuteční ve dnech 27.-30. září v Pardubicích. Kdyby měl někdo zájem, tak je tady k dispozici několik kusů programů.
9. Bohoslužby příští neděli, tj. 16. září, budou v M 8.00 a v H 9.15 hod.

10.Po bohoslužbách je připraveno malé pohoštění. Prosím, nespěchejte a využijme čas, který můžeme společně strávit.