Oznámení 11.2.2018

  • Sborový pořad:

Út 9.30 Biblická hodina v Mořkově - program všech biblických hodin je zaměřen na obnovu církve. Budeme probírat další dopis z knihy Zjevení.

Út 14.15 náboženství v ZŠ Hostašovice

St 9.00 Biblická hodina v Hodslavicích na faře

St 15.15 náboženství v Mořkově

Čt 17.30 Biblická hodina ve Straníku

V neděli 18. února je první postní neděle. Bohoslužby budou v M 8.00 H 9.15 S 10.45 hod. Při všech bohoslužbách bude vysluhována Večeře Páně.

  • Ve všech obcích našeho sboru jsme se dohodli, že dodáme dopis, který bude podávat informace o Veřejné sbírce ve prospěch opravy našeho kostela. Dopis obsahuje i složenku a bude vložen do obecních zpravodajů. Prosím, modlete se, aby i tímto způsobem se nám podařilo na opravu kostela upozornit, a samozřejmě, aby se podařilo tímto či jiným způsobem zajistit potřebnou sumu peněz.
  • Děkuji touto cestou všem, kdo už jste jakkoli pomohli. Sledovat, jak se vyvíjí naše finanční možnosti můžete na sborovém webu anebo přímo na transparentním účtu, jehož číslo je možné nalézt i v tom zmiňovaném dopisu, který obdrží všechny rodiny v naich vesnicích.
  • Připomínám, abyste na opravu kostela pamatovali, abyste se za ni modlili, protože těch úkolů a povinnosti s ní spojených, je opravdu mnoho.
  • A abychom nemluvili jen o majetku a penězích. Připomínám dnes i ona tři vážně nemocná a s nemocí bojující děvčata Adélku, Aničku a Lilienku. Momentálně o nich nemám podrobnější zprávy, nicméně, prosím, pamatujte na ně i jejich nejbližší, protože cesta k jejich trvalému uzdravení je velmi dlouhá.