Oznámení 26.11.2017

  • V pátek jsme se v našem kostele rozloučili s panem Miroslavem Tomanem z Hodslavic č. 421, který zemřel ve věku 78 Kč. Od rodiny jsme při této příležitosti přijali dar 2000 Kč. Děkujeme za něj a prosím, pamatujte v modlitbách na zarmoucenou rodinu.
  • Sborový pořad:

Út 9.30 Biblická hodina v Mořkově

Út 14.15 náboženství v ZŠ Hostašovice

St 9.00 Biblická hodina v Hodslavicích na faře

St 15.15 náboženství v Mořkově

Čt 15.30 schůzka konfirmandů v Mořkově

Čt 17.30 Biblická hodina ve Straníku

Pá 15.30 ve Staré škole Tvoření

Prodejní výstavka Květinky paní Fojtíkové se koná ve Staré škole v sobotu od 10.00 do 16.00 hod. a v neděli od 9.00 do 14.00 hodin.

Ne je 1. adventní 8.00 bohoslužby Mořkov; 9.15 Hodslavice; 10.45 Straník - při bohoslužbách bude vysluhována Večeře Páně.

  • K dispozici jsou Evangelické kalendáře a pomůcka pro čtení Pásna Na každý den á 110 Kč. A také Hesla Jednoty bratrské za 40 Kč.
  • Pokud by někdo ještě chtěl přispět do akce Krabice od boty, tak je to možné během dneška. Pokud by někdo chtěl dárek připravit, a dnes to nestihne, dejte mi, prosím, vědět, domluvíme se osobně.
  • Ve středu 6. prosince bude mikulášské setkání pro děti ve Staré škole v 17.00 hodin. Prosím, dejte mi vědět, kdo se zúčastní, abychom měli alespoň hrubou představu, kolik bude dětí.
  • Za 14. dnů tj. 10. prosince budou společné bohoslužby v Hodslavicích - bude to dětská vánoční besídka. Prosím, pamatujte na ni svou účastí i modlitbami!