Alianční týden modliteb

5. - 12. ledna 2020
(Podle díla J. A. Komenského - Porada o nápravě)

den - začátek - vedení - místo téma - host

5. ledna 17.00 Červenka Straník č. 80 - Klub seniorů Vláda, politika a věci veřejné
- Zdeněk Kelnar

6. ledna 17.00 Tyml Hodslavice č. 135 - Stará škola Jazyk, řeč a média - Zora Kudělková

7. ledna 17.00 Červenka Životice u NJ č. 123 - Obecník Společnost - Pavel Hasalík

9. ledna 17.00 Sulovská Straník č. 80 - Klub seniorů Vzdělání - Alena Kulíšková

10. ledna 17.00 Sulovská Hostašovice č. 44 - zasedačka Kultura, krása, umění - Zdeněk Orlita

11. ledna 17.00 Palacká Mořkov č. 248 - modlitebna Rodina - Radek Palacký

12. ledna 17.00 Červenka Hodslavice č. 135 - Stará škola Církev - společně

                                                Sbírka na Hospic Citadela ve Valašském Meziříčí.

Pozvánka - vánoční slavnosti

Srdečně vás všechny zveme na program, který si připravily naše děti pod vedením dospělých. Samozřejmě, program je vhodný i pro dospělé. Přijďte se potěšit s námi!!

Program bohoslužeb a jiných shromáždění                        v Adventu a o svátcích

SHROMÁŽDĚNÍ EVANGELICKÉHO SBORU V HODSLAVICÍCH VE SVÁTEČNÍM OBDOBÍ
1. prosince:

8.00 bohoslužby Mořkov - vysluhování sv. Večeře Páně

9.15 bohoslužby Hodslavice - vysluhování sv. Večeře Páně
10.45 bohoslužby Straník - vysluhování sv. Večeře Páně

5. prosince 17.00 Mikuláš - ve Staré škole

8. prosince 9.30 bohoslužby Mořkov - vánoční slavnost

8. prosince 16.00 Hodslavice - Adventní koncert - Moravskoslezská simfonietta


9. prosince 15.30 Tvoření - ve Staré škole
12.prosince 15.00 Misie ve sboru - Stará škola - br. f. Vlastislav Stejskal
15. prosince 9.30 bohoslužby Straník - vánoční slavnost


22. prosince 9.30 bohoslužby Hodslavice - vánoční slavnost
24. prosince 16.00 štědrovečerní bohoslužby Hodslavice
25. prosince

8.00 bohoslužby Mořkov - vysluhování sv. Večeře Páně
9.15 bohoslužby Hodslavice - vysluhování sv. Večeře Páně
10.45 bohoslužby Straník - vysluhování sv. Večeře Páně

29. prosince 9.30 zimní turistické bohoslužby - sraz 9.30 Straník, cíl Petřkovické Lurdy, v případě nepříznivého počasí bohoslužby ve Straníku. Bližší informace budou zveřejněny později.

31. prosince 16.00 silvestrovské bohoslužby s ohlédnutím za rokem 2019 - Hodslavice

1. ledna 9.30 novoroční bohoslužby Hodslavice - vysluhování sv. Večeře Páně

Adventní koncert 2019

Srdečně vás všechny zveme na koncert, který se uskusteční v neděli 8. prosince v 16.00 hod. v našem nově opravném kostel. Pozvěte i své známé, přátele, rodinné příslušníky. Těšíme se na příjemně strávený čas.

Moravskoslezská Sinfonietta, z. s.

Moravskoslezská Sinfonietta byla založena v roce 2011 jako orchestrální akademie v malebné obci Řepiště nedaleko Frýdku-Místku. Poslání orchestru spočívá v přípravě hráčů na profesionální dráhu ve filharmoniích, divadelních a jiných orchestrech. S orchestrem spolupracuje několik desítek významných operních pěvkyň a pěvců (Liana Sass, Anna Butkiewicz, Veronika Holbová, Eliška Weissová, Erika Šporerová, Gabriela Mikova-Johnson, Anna Nitrová, Oldřiška Honsová, Mario Zhang, Jakub Kettner a další.) Dále také s Moravskoslezskou Sinfoniettou účinkovali sólisté Pavel Doležal (housle, Janáčkova filharmonie Ostrava), Petr Grabovský (housle, Janáčkova filharmonie Ostrava), Petra Olajcová (pikola, Janáčkova filharmonie Ostrava), Lenka Schichová (flétna - Pražská komorní filharmonie), Táňa Wajs (pop. zpěv), Daniel Jun (klavír), Lenka Korbelová (klavír), Tereza Mašková (zpěv), Vojtěch Michalíček (housle) a mnoho dalších. Orchestr také spolupracuje s pěveckými sbory jako Chorus Ostrava, Sbor přátel zpěvu Permoník Karviná, Lučinka, Meandry a Sirény ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov. Moravskoslezská Sinfonietta je jedinou orchestrální akademií v Moravskoslezském kraji, kterou prošlo přes tisíc hudebníků.

program:

P. Warlock: Capriol Suite

A. Vivaldi: Koncert pro smyčce RV 565

J. Sibelius: Andante Festivo

A. Corelli: Concerto Grosso Op. 6

Pravidelný sborový program - 2019/2020, ke kterému Vás srdečně zveme:

(Během prázdnin se konají pouze nedělní bohoslužby)

Po 18.00 schůze staršovstva (volených představitelů sboru) - 1. pondělí v měsíci

Út  9.30 setkání nad Biblí - Mořkov + za účasti Hodslavských

Út 13.00 náboženství v Základní škole v Hodslavicích

St 18.00 modlitební setkání se zpěvem písní s kytarou - kostel případně Stará škola v Hodslavicích

Čt 18.00 setkání nad Biblí - Straník

Pá 12.50 náboženství v Základní škole v Hostašovicích

Pá 15.15 vyučování starších dětí - na faře

So 9.30 Royal rangers - evangelický skaut - Hodslavice - 1x za 14 dnů

Ne 8.00 bohoslužby - Mořkov - 1.3.4. případně i 5. neděli v měsíci

      9.15 bohoslužby - Hodslavice - 2. neděli v měsíci i s dětmi ze všech míst sboru

     10.45 bohoslužby - Straník - 1. a 3. neděle v měsíci

22. září - 200 let od otevření a posvěcení kostela

Srdečně Vás všechny zveme k tomuto výročí, které si chceme připomenout a zároveň poděkovat Pánu Bohu, že nás jím provedl a vede a povede i nadále...

22. září 2019 - program

14. dubna 2019 - znovuotevření evangelického kostela v Hodslavicích - video sestřih naleznete na tomto odkazu

POZVÁNKA

Staršovstvo sboru zve všechny členy sboru na

Výroční sborové shromáždění,

které se koná 10. března 2019 v modlitebně v Mořkově.

Začátek v 9.30 hodin.

Součástí programu bude kromě zpráv o životě sboru, schválení hospodaření sboru za rok 2018 a rozpočtu na rok 2019 i volba staršovstva na 6leté volební období.

K volbě jsou zváni všichni členové sboru, kteří jsou zapsáni v seznamu členů s hlasovacím právem. To jsou ti, kteří jsou členy sboru, jsou starší 18i let a účastní se sborového života.

Staršovstvo rozhodlo umožnit nejstarším členům sboru, kteří mají zdravotní problémy a nemohou se osobně zúčastnit výročního shromáždění, volbu na dálku. O volbu na dálku musí zájemci osobně požádat nejpozději do 24.2.2019. Po schválení staršovstvem je navštíví doma volební komise s hlasovacím lístkem a umožní jim hlasovat.

Seznamy členů sboru s hlasovacím právem budou vystaveny k nahlédnutí od neděle 17. února na všech kazatelských místech. Pokud bude mít někdo jakoukoliv připomínku ke změně, je třeba tak učinit bezprostředně osobně nebo na tel č. br. faráře, nejpozději do 3.3.2019.

K nahlédnutí budou vystaveny také kandidátní listiny do staršovstva a výkaz o hospodaření sboru za rok 2018 a rozpočet na rok 2019.

BOHOSLUŽBY V ADVENTU A O SVÁTCÍCH

Všechny srdečně zveme!

Vítáme Vás na stránkách

evangelického sboru v Hodslavicích!

Jsme společenství křesťanů, kteří se snaží žít podle evangelia Ježíše Krista.
Kromě pravidelného sborového programu, viz níže, pořádáme i různá jiná setkání, jako jsou např. koncerty, besedy, tvoření, aj.


Pravidelný sborový program, ke kterému Vás srdečně zveme:

(Během prázdnin se konají pouze nedělní bohoslužby)

Po   18.00 schůze staršovstva (volených představitelů sboru) - 1. pondělí v měsíci

Út      9.30 setkání nad Biblí - Mořkov + za účasti Hodslavských

St      15.00 vyučování dětí - Mořkov

St      17.00 vyučování dětí - Straník

Čt     17.30 setkání nad Biblí - Straník

So      9.30 Royal rangers - evangelický skaut - Hodslavice - 1x za 14 dnů

Ne     8.00 bohoslužby - Mořkov - 1.3.4. případně i 5. neděli v měsíci

          9.15 bohoslužby - Hodslavice - 2. neděli v měsíci i s dětmi ze všech míst sboru

         10.45 bohoslužby - Straník - 1. a 3. neděle v měsíci


Kontakt

742 71 Hodslavice 96
IČ: 47862904

- farář

Mgr. Lubomír Červenka
hodslavice@evangnet.cz
mobil: 777 804 340

- kurátorka
Ing. Libuše Palacká
libuse.palacka@centrum.cz
mobil: 731 845 311

- staré webové stránky je možno nalézt zde: https://hodslavice.evangnet.cz/old/