14. dubna 2019 - znovuotevření evangelického kostela v Hodslavicích - video sestřih naleznete na tomto odkazu

POZVÁNKA

Staršovstvo sboru zve všechny členy sboru na

Výroční sborové shromáždění,

které se koná 10. března 2019 v modlitebně v Mořkově.

Začátek v 9.30 hodin.

Součástí programu bude kromě zpráv o životě sboru, schválení hospodaření sboru za rok 2018 a rozpočtu na rok 2019 i volba staršovstva na 6leté volební období.

K volbě jsou zváni všichni členové sboru, kteří jsou zapsáni v seznamu členů s hlasovacím právem. To jsou ti, kteří jsou členy sboru, jsou starší 18i let a účastní se sborového života.

Staršovstvo rozhodlo umožnit nejstarším členům sboru, kteří mají zdravotní problémy a nemohou se osobně zúčastnit výročního shromáždění, volbu na dálku. O volbu na dálku musí zájemci osobně požádat nejpozději do 24.2.2019. Po schválení staršovstvem je navštíví doma volební komise s hlasovacím lístkem a umožní jim hlasovat.

Seznamy členů sboru s hlasovacím právem budou vystaveny k nahlédnutí od neděle 17. února na všech kazatelských místech. Pokud bude mít někdo jakoukoliv připomínku ke změně, je třeba tak učinit bezprostředně osobně nebo na tel č. br. faráře, nejpozději do 3.3.2019.

K nahlédnutí budou vystaveny také kandidátní listiny do staršovstva a výkaz o hospodaření sboru za rok 2018 a rozpočet na rok 2019.

BOHOSLUŽBY V ADVENTU A O SVÁTCÍCH

Všechny srdečně zveme!

Vítáme Vás na stránkách

evangelického sboru v Hodslavicích!

Jsme společenství křesťanů, kteří se snaží žít podle evangelia Ježíše Krista.
Kromě pravidelného sborového programu, viz níže, pořádáme i různá jiná setkání, jako jsou např. koncerty, besedy, tvoření, aj.


Pravidelný sborový program, ke kterému Vás srdečně zveme:

(Během prázdnin se konají pouze nedělní bohoslužby)

Po   18.00 schůze staršovstva (volených představitelů sboru) - 1. pondělí v měsíci

Út      9.30 setkání nad Biblí - Mořkov + za účasti Hodslavských

St      15.00 vyučování dětí - Mořkov

St      17.00 vyučování dětí - Straník

Čt     17.30 setkání nad Biblí - Straník

So      9.30 Royal rangers - evangelický skaut - Hodslavice - 1x za 14 dnů

Ne     8.00 bohoslužby - Mořkov - 1.3.4. případně i 5. neděli v měsíci

          9.15 bohoslužby - Hodslavice - 2. neděli v měsíci i s dětmi ze všech míst sboru

         10.45 bohoslužby - Straník - 1. a 3. neděle v měsíci


Kontakt

742 71 Hodslavice 96
IČ: 47862904

- farář

Mgr. Lubomír Červenka
hodslavice@evangnet.cz
mobil: 777 804 340

- kurátorka
Ing. Libuše Palacká
libuse.palacka@centrum.cz
mobil: 731 845 311

- staré webové stránky je možno nalézt zde: https://hodslavice.evangnet.cz/old/