24.11.2019 oznámení

  • V pondělí jsme se v našem kostele rozloučili se sestrou Pavlou

Horákovou, která zemřela ve věku 52 let. Pamatujme na zarmoucenou rodinu.

  • Děkuji všem brigádníkům, kteří přispěli k tomu, že topení

v našem kostele bylo zprovozněno. Abychom nemuseli vytápět všechny lavice, prosím, abyste si alespoň v topné sezóně sedali do přední části kostela! Jednak vám bude teplo, ale také se víc uslyšíte při zpěvu, a nepochybně budete lépe vidět na kazatele! Díky za pochopení!

  • V úterý v 9.30 hod. biblická hodina v Mořkově

V úterý v 13.00 hod. náboženství v ZŠ v Hodslavicích

Ve středu v 18.00 hod. se koná pravidelná modlitební hodina. Zpíváme při ní písně s kytarou. A kdo chce, může připojit i hlasitou modlitbu.

Ve čtvrtek v 17.30 hod. biblická hodina ve Straníku.

V pátek 12.50 hod. náboženství pro děti v ZŠ Hostašovice

V pátek 15.45 hod. na faře náboženství pro starší děti.

V neděli budou bohoslužby v M 8.00, H 9.15, S 10.45 hod. - 1. adventní neděle, bude vysluhována sv. Večeře Páně.

  • Stále ještě vybíráme peníze na nové topení do kostela. Náklady

budou zhruba 200 tisíc Kč, zatím máme k dispozici 134.281 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.

  • Ke koupi máme Evangelické kalendáře a biblické čtení Na

každý den roku 2020 za 125 Kč. A také Hesla Jednoty bratrské za 40 Kč za kus. Samozřejmě také Sborník za 150 Kč.

  • Dnes v 16.00 hod. připomeneme 30. výročí událostí, které

začaly 17. listopadu. Hostem bude profesor PhDr. Ivo Barteček historik z Univerzity Palackého v Olomouci. Společné setkání nám zpříjemní klavírním vystoupením Natálka Býmová z Hodslavic.

  • V neděli 8. prosince budou společné bohoslužby v Mořkově

v 9.30 hod. Uskuteční se dětská vánoční slavnost! Prosím, pozvěte děti, i dospělé, kteří jsou ve vaší blízkosti!

  • V neděli 8. prosince v 16.00 hod. se v našem kostele uskuteční

ve spolupráci s obcemi Hodslavice a Hostašovice adventní koncert, při kterém vystoupí Moravskoslezská simfonietta z Ostravy. Zazní při něm skladby velikánů Sibelia, Vivaldiho, Warlocka a Corelliho. Máme se opravdu na co těšit!