Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodslavicích,                   742 71 Hodslavice 96


IČ: 47862904
mail: hodslavice@evangnet.cz

mobil farář - Mgr. Lubomír Červenka -  777 804 340; mail: hodslavice@evangnet.cz
mobil kurátorka - Vlasta Tomanová - 776 645 191; mail: vl.tomanova@seznam.cz


Staršovstvo

Červenka Lubomír - farář
Čípová Dagmar
Čuberková Naděžda
Dubenová Milena
Kramolišová Libuše
Plešek Martin
Plešková Hana
Sulovská Eva
Sváčková Jana
Tomanová Vlasta - kurátorka
Tyml Radomír - místokurátor
Zubík Jan - předseda kazatelské stanice Mořkov

Náhradnice:

Zubíková Zdeňka - za Mořkov

 

Statutární zástupci sboru

farář a kurátorka


Sborová účetní

Vavrečková Jana


Pokladníci

Dubenová Milena - Hodslavice
Zubíková Zdeňka - Mořkov
Plešková Hana - Straník
Hrachovcová Lucie - celý sbor

Konventuálové

Červenka Lubomír
Tomanová Vlasta
Zubík Jan

člen seniorátního výboru: Tyml Radomír
1. náhradník:  Čípová Dagmar
2. náhradník:  Plešková Hana


Delegáti Jeronýmovy jednoty

Tyml Radomír
Zubík Jan
1. náhradník: Plešek Martin
2, náhradník: Sulovský Lukáš


Sborový účet

→ číslo účtu 1765704389/0800 (Česká spořitelna)

veřejná sbírka na opravu sborových budov, především kostela, byla znovu otevřena! Stav sbírky můžete sledovat  na transparentním účtu č. 5078229369/0800! Budeme rádi, když nám pomůžete!

→  variabilní symboly:
1 Hodslavice + číslo domu
2 Hostašovice + číslo domu
3 Mořkov + číslo domu
4 Straník + číslo domu
5 Životice u NJ + číslo domu
6 jiné místo

→ v případě daru na opravu kostela je variabilní číslo prodlouženo o: 2019

→ Nemá-li někdo bankovní účet nebo je-li to pro něj pohodlnější, lze platit osobně u sborových pokladníků, před či po bohoslužbách, nebo přímo na faře.

Tři různé příklady:

  • bydlím v Mořkově č. 856 a odesílám sboru salár (členský příspěvek). Pak variabilní symbol bude: 3856.
  • bydlím v Brně a odesílám dar na opravu kostela. Variabilní symbol bude: 62019.
  • bydlím v Hostašovicích č. 599 a odesílám sboru dar na opravu kostela. Variabilní symbol bude: 25992019.

GDPR - ochrana osobních údajů
Základním právem členů sboru je požadovat jednu kopii všech dokumentů s osobními údaji, které o Vás zpracováváme. V případě, že zjistíte, že zpracovávané údaje nejsou přesné, máte právo požadovat opravu osobních údajů. Pokud dojdete k názoru, že Vaše osobní údaje nezpracováváme po právu, můžete uplatnit právo na výmaz osobních údajů. Pokud budete toho názoru, že jsme Vaši žádost nevyřídili tak, jak jsme měli, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností. Je naším zájmem zpracovávat osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva. Pokud máte pochybnosti, že se nám to daří, budeme rádi, když nás na to upozorníte.

Lubomír Červenka, farář             Libuše Palacká, kurátorka