Průběh  opravy kostela - 2018

- 3. dubna - brigáda na vyklizení kostela: odmontování topných těles z lavic, vyklizení stolu Páně, odnesení zpěvníků, tiskovin a čísel, potřeb na květinovou výzdobu, stolů a židlí, ozvučovacího zařízení, odnesení kříže, farářské lavice a "oltáře", demontování pódia. Paralelně s tím probíhal úklid na půdě Staré školy a před ní a odvoz nejrůznějších nepotřebností... Účast v během dne celkem 31 osob.

- 5. dubna - brigádnicky pořezání materiálu z podia kostela

- 11. dubna - elektrikář odpojil zásuvky na topení pod lavicemi

- 13. dubna - odvoz lavic a stolu Páně

- 19. dubna - brigáda na otlučení omítky do výšky parapetu oken

- 21. dubna - odpojení veškeré kostelní elektroinstalace a připojení stavebního rozvaděče

- 23. dubna - odstranění dlažby a podkladního betonu s návozem do dvou kontejnerů; vytrhání           dřevěné podlahy pod lavicemi; odstranění elektroinstalce pod dřevěnou podlahou; odnesení bočních světel na půdu Staré školy

- 24. dubna - spuštění a odstranění lustrů - uložení na půdě Staré školy

- 27. dubna - odstraňování škvárobetonu, asi 1/5

- 30. dubna - pokračování v předchozím.. podařilo se sehnat jednu velkou sbíječku a k tomu byly k dispozici další 4. Brigádníků včetně tří brigádnic 14. Udělali jsme toho opravdu hodně. Začali jsme vytrhávat starou izolaci pod škvárobetonem.

- 1. května - dokončili jsme započatou prácí v počtu 9. Díky všem! Celkem tedy 3 naplněné kontejnery škvárobetonu, odstraněna i izolace a zameteno. Fimy mohou nastoupit. Fotografie z brigád na facebooku.

- 16. května - kontrolní den - předání staveniště stavební firmě

- 21. května - rozebráno zábradlí na kruchtě, schody a jejich obložení, kazatelna - vše odvezeno            k opracování

- 25. května - bylo započato s výkopem kolem vnitřních zdí kostela. Nejprve bylo potřeba rozbrousit vrchní vrstvu betonu, poté vyrýt půdu až na strop větracích kanálků z cihel. Přitom bylo odhaleno, jak byly větrací kanálky napojeny na venkovní kanálky na fasádě.

- 4. června byly ostraněny všechny cihlové větrací kanálky až na jejich dno. A dokončují se výkopové práce.

- 6. června ( a dále) - na dno původních kanálků vsypán a upěchován makadan, na který byly umístěny plastové tvarovky (iglů), které vytváří nový odvětrávací systém. Okruh je propojen ven a do "komínu" nad klendbu.

- 23. června - demontovány a uloženy varhany 

- 25. června - odvětrávací systém byl zabetonován, beton musí cca měsíc "zrát"

- 13. a 14. července - vybourání zdí mezi nosnými pilíři pro novou vestavěnou skříň (původně poličky pro zpěvníky) a odstranění dřevěné podlahy na kruchtě.

- 16. července - odsekání omítky na schodišti na kruchtu, vybourání překloadu nad dveřmi do úklidového prostoru i otvoru pro odvětrávání, vybourání překladu nad "únikovými" dveřmi

- od 17. července - elektrikářské práce

- od 30. července probíhá nahazování omítek a od 27. srpna druhá vrstva tzv. hrubé omítky. Na vyschnutí bude potřeba 2-3 týdnů.

- 1. září - brigádnicky byly odstraněny varhany

- 10. - 11-  září - zapojování elektro-krabic

- 19. září - vybourány dřevěné schody do věže

- říjen: štukování a zapucovávání omítky; venku: osazení nádrže na odpadní vodu z kostela a pročištění části svodů v místě napojení do kanálů

- konec října - vyzdívání technického bloku - nový pult vzadu

- přelom října a začátek listopadu - malování

- prosinec - hydroizolace a pokládání dlažby

- leden 2019 - spárování dlažby, nástup elektrikářů - zapojování rozvaděče, světel...

- leden a únor - pokládání dřevěné podlahy, broušení, lakování