6.1.2019 o

  • Sborový pořad:

Po 18.00 staršovstvo

Út 9.30 Biblická hodina v Mořkově

St 9.00 Biblická hodina v Hodslavicích na faře

St 15.30 náboženství v Mořkově

St 17.00 náboženství ve Straníku

Čt 17.30 Biblická hodina ve Straníku

Ne 13. ledna je 2. v měsíci, a to znamená, že budou společné bohoslužby v 9.15 Hodslavicích ve Staré škole. Paralelně bude pro děti připravena Nedělní škola. Prosím, přijeďte a děti, vnuky vezměte s sebou!

V neděli 21. ledna budou bohoslužby jako pravidelně M 8.00; H 9.15; S 10.45 hod. V Mořkově a Straníku při nich bude volba pětičlenného Výboru kazatelské stanice. V Mořkově budou kandidovat: Dana Cabáková, Dáša Čípová, Franta Pýter, Jan Zubík a Zdena Zubíková. Ve Straníku budou kandidovat: Renata Pernická, Hana Plešková, Jana Sváčková, Vlasta Tomanová a Luďa Vokáč.

  • Pokud by měl ještě někdo zájem o Evangelický kalendář a Na každý den, dejte mi po bohoslužbách vědět. Také o Hesla Jednoty bratrské. Rovněž tak, pokud by byl nějaký nový zájemce o odebírání českého bratra nebo Kostnických jisker.
  • Pokud byste někdo potřebovali potvrzení o daru, který jste poskytli sboru, můžete se přímo nebo mým prostřednictvím obracet na Lucku Hrachovcovou nebo Janu Vavrečkovou.
  • Druhého ledna zemřel ve věku 87 let pan Josef Hromádka nejmladší bratr Bohdana Hromádky. Narodil se v Hodslavicích, ale celý život žil v Ostravě.