20.10.2019 oznámení

  • Minulou neděli se v našem sboru konaly společné bohoslužby za účasti okolních sborů Nový Jičín a Štramberk. Zároveň byli našimi hosty bratři a sestry z Huslenek na sborovém zájezdu. Děkuji všem, kdo připravili pohoštění a hostům se věnovali. Sbírka na doplnění sociálního a charitativního fondu za náš sbor činila 2.453 Kč. Děkuji všem, kdo jste přispěli.
  • V úterý v 13.00 hod. náboženství v ZŠ Hodslavice

Ve středu v 18.00 hod. se koná pravidelná modlitební hodina zde v kostele. Zpíváme při ní písně ze zpěvníku Svítá. A kdo chce, může připojit i hlasitou modlitbu.

V sobotu má ve Staré škole v 9.30 hod. schůzku Royal rangers.

V neděli budou bohoslužby M 8.00, H 9.15. Nezapomeňte, že se mění čas!

  • Zahájili jsme sbírku na pořízení nového topení sem do kostela. Rádi bychom ho samozřejmě instalovali co nejdříve. Náklady budou zhruba 200 tisíc Kč, zatím máme k dispozici67.111 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli. Pokud byste chtěli na topení přispět, je tak možné učinit do pokladničky umístěné pod zpěvníky.
  • Po bohoslužbách si můžete zakoupit Sborník, který mapuje cestu našeho sboru v posledních 200 letech. Stojí 150 Kč.
  • U příležitosti uložení urny do rodinného hrobu a se vzpomínkou na zemřelou sestru Lenku daruje Anna Palacká na opravu kostela 2.000 Kč. Za dar děkujeme. A kdo jste zesnulou znali, vzpomeňte na ni s její sestrou.