30.8.2020 oznámení

  • Ještě jednou vás všechny tady vítám. Dnes je poslední prázdninová neděle. V úterý začíná nový školní rok. Povinností přibude nejenom dětem, nýbrž i dospělým. I v našem sboru chceme dětem věnovat prostor a příležitost ke vzdělávání. A tak vás prosím v prvé řadě o modlitby, abychom to všichni zvládli, i když nevíme, co všechno ten školní rok přinese.

Prosím také, abyste pamatovali na to, že v tom letošním školním roce bude probíhat Nedělní škola při bohoslužbách v Hodslavicích a od konce měsíce i vyučování náboženství. Rád bych se přidržel rozvrhu, který jsme měli v loňském roce.

  • Minulou neděli se konalo na zahradě za Starou školou společné opékání jako poděkování těm, kdo se ve sboru starají o úklid. Sešlo se nás i s dětmi přes 30. Děkuji všem, kdo odpoledne připravili, účastníkům za to, že přišli a o sbor pečují. Všichni, kdo uklízejí, navíc dostali či ještě dostanou malé poděkování.
  • Jako každou středu se i tento týden sejdeme v kostele v 18.00 hod. při modlitebním setkání s kytarou a písničkou. Každý z nás máme za co Pánu Bohu děkovat, každý z nás máme za co Pána Boha prosit. Zvu i vás, kteří jste se ještě neodvážili přijít. Udělejte si čas!
  • V neděli 6. září budou bohoslužby v 8.00 v Mořkově, v 9.15 tady v kostele, a v 10.45 ve Straníku. Při všech bohoslužbách bude vysluhována Večeře Páně. V Hodslavicích bude Nedělní škola pro děti. Sbírkou se připojíme ke sbírce celocírkevní na Evangelickou akademii, tedy na školy, které zřídila a provozuje naše církev.
  • V neděli 13. září budou společné bohoslužby v 9.15 hod. tady v kostele spolu s dětmi na úvod školního roku. Přijďte samozřejmě i vy dospělí a vezměte s sebou své děti a vnuky!
  • Od dnešní neděle dochází ke změně složení staršovstva. Na funkci presbytera ze zdravotních důvodů rezignoval br. Zdeněk Býma. Za jeho službu ve staršovstvo TI / mu děkujeme. A věříme, že se budeme ve sborů setkávat i nadále.
  • Touto rezignací na místo presbyterky postupuje jediná náhradnice z Hodslavic, a to sestra Milena Dubenová.
  • Na nás všech je, abychom vychovávali a vyhledávali další bratry a sestry, kteří by ve výhledu byli ochotni a schopni ujmout se tohoto nelehkého, a přitom tolik potřebného pověření presbytera.
  • Sborový zájezd se uskuteční v neděli 20. září. Zúčastníme se bohoslužeb v Kyjově, navštívíme zámek v Miloticích a také Zážitkový areál Bukovanský mlýn. Je však potřeba, abyste se nahlásili, co nejdříve, abychom věděli, jestli naplníme celý autobus. Takže již dnes se prosím zapište vzadu na papír!