8.3.2020 oznámení

  • Ve čtvrtek jsme se v Mořkově rozloučili se sestrou Jarmilou Lidaříkovou, která zemřela ve věku 97 let. Prosím, pamatujme na zarmoucenou rodinu.
  • Sborový pořad:

V pondělí v 18.00 hod. se ve Staré škole uskuteční mimořádná schůze staršovstva.

V úterý v 9.30 biblická hodina v Mořkově + Hodslavští

V úterý v 13.00 hod. náboženství v ZŠ v Hodslavicích

Ve čtvrtek 17.30 biblická hodina ve Straníku

V pátek 12.50 hod. náboženství pro děti v ZŠ Hostašovice

V pátek 15.45 hod. na faře náboženství pro starší děti

  • V neděli 15. března se budou konat bohoslužby v Mořkově v 8.00 hod., v Hodslavicích v 9.15 hod., ve Straníku 10.45 hod.
  • Dnešní sbírka je určena na podporu tisku, který vydává naše církev.
  • Při příchodu do kostela jste si jistě nemohli nevšimnout nově nainstalované výstavy fotografií, které nám přestavují práci na Hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, oddělení 21 B dětské kliniky. Tam se také léčila Johanka. Na Bílou sobotu se v našem sboru bude konat benefiční koncert právě na podporu tohoto oddělení. Fotografie si i s texty prohlédněte. Jen prosím: nedotýkejte se ani stojanů ani fotografií! Děkuji.
  • Bezprostředně po poslední písni začíná výroční sborové shromáždění našeho sboru. Prosím, pokud vám na tomto našem společenství záleží, zůstaňte.
  • Pro ty, kdo si objednali oběd, je zajištěn Na Fojtství cca na 11.45 hod.