11.10.2020 Oznámení

  • Jak asi všichni tušíte, nouzová opatření se týkají i nás tady ve sboru. Rozhodli jsme se proto, že žádná sborová shromáždění minimálně během příštích 14i dnů nebudou. Co bude pak, se uvidí. Sledujte proto především sborový facebook, kde budou informace aktuální.
  • Samozřejmě i pro následující neděle, kdy bohoslužby nebudou, budu připravovat kázání, které se bude uveřejňovat na sborovém webu. Pokud byste je však chtěli dostávat ve fyzické podobě, řekněte sestře kurátorce a ona ve spolupráci s presbytery zajistí, aby se dostalo až k vám.
  • V týdnu se podařilo připravit podloží pro nových bezbariérový přístup na WC kolem Staré školy. Děkuji především br. Janu Zubíkovi a Radkovi Tymlovi. Pokud to počasí umožní, svoláme několik brigád, abychom dílo dotáhli do konce.
  • Poděkovat musím také Monice Kulíškové, která vyrobila Maltíka. A můžu vám prozradit, že on má ještě neplánovaně i sestru, ta zatím nemá jméno. Takže třeba se s ní někdy setkáte.
  • Dnešní sbírka je určena na sociální a charitativní pomoc. Je to sbírka celocírkevní, která pomáhá lidem v různých koutech světa v případě nějakého neštěstí, či katastrof. Rozpis, jak byla v loňském roce využita, naleznete na nástěnce u sbírky.
  • A ještě jedno, vlastně dvojí poděkování. V poslední době jsme obdrželi od nejmenovaných dárců dva dary, oba ve výši 10.000 Kč. Tak to jistě uznáte, že poděkování je na místě. Děkujeme!