9.8.2020 oznámení

  • V sobotu začal tábor našeho Royalu, potrvá do pátku. Prosím, pamatujte na táborníky ve svých modlitbách.
  • Jako každou středu se i tento týden sejdeme v kostele v 18.00 hod. při modlitebním setkání s kytarou a písničkou. Každý z nás máme za co Pánu Bohu děkovat, každý z nás máme za co Pána Boha prosit. Zvu i vás, kteří jste se ještě neodvážili přijít. Udělejte si čas!
  • V neděli 16. 8. bude našim hostem sestra kazatelka Lydie Kucová ze Společenství baptistických sborů v Praze. Poví nám něco o své duchovenské práci a také o práci na překladu Starého zákona.
  • V neděli 23. 8. bude při bohoslužbách sloužit sestra Eva Sulovská spolu s táborníky Royalu rangers.
  • A ještě jedna vzpomínka. V těchto dnech by se dožila 100 let sestra Ludmila Hromádková u Podhůrků. Na maminku, babičku a prababičku s láskou vzpomíná rodina. A na potřeby sboru daruje 6.000 Kč.