28.6.2020 oznámení

OZNÁMENÍ 28.6.2020

1. V neděli jsme se mnozí sešli v katolickém kostele při ekumenické bohoslužbě, která byla vykonána jako poděkování Pánu Bohu za prožitý koronavirový čas. Zároveň bylo poděkováno těm, kteří se i v tento složitý čas podíleli na chodu naší obce.

2. Sbírka z této ekumenické bohoslužby byla určena na hospic Citadela. Vynesla celkem 6.300 Kč. Tímto tedy také vyřizuji pozdravy z tohoto diakonického zařízení a poděkování.

3. Včera uběhlo 70 let od justiční vraždy doktorky Milady Horákové členky smíchovského evangelického sboru. Naši historii si připomínejme pro to, abychom nezapomněli na všechny statečné a věrné, a také samozřejmě, abychom se z minulosti poučili.

 • Dnešní sbírka je celocírkevní sbírkou solidarity sborů s určením na pomoc těm sborům, které nejsou schopny uhradit předepsanou část Personálního fondu, z nějž se platí mzdy kazatelů církve.
 • Sborový pořad:

Ve středu 18.00 Modlitební shromáždění v kostele - zvu vás všechny!

 • Prázdniny. Bratři a sestry, během prázdnin se bohoslužby v kazatelské stanici nebudou konat. Společně se budeme scházet v obvyklý čas v našem kostele. K tomuto rozhodnutí jsme přistoupili jako staršovstvo hned z několika důvodů:
 • během prázdnin a dovolených nás nebývá tolik, přece jen je pro nás povzbuzující, když se nás sejde více než jen pár. Pro všechny je povzbuzením, když je nás více.
 • o letošních prázdninách nám budou sloužit i naši presbyteři. Je to pro ně nová zkušenost. Jsme rádi, že se k této službě odvážili a jsou ochotni ji vykonat. Především pro ně by bylo složité konat bohoslužby na více místech.
 • porosíme, využijme tuto situaci k tomu, že se budeme více poznávat, propojovat, zajímat se jedni o druhé
 • vás, kteří vlastníte nějaký dopravní prostředek, prosíme, abyste odvoz na bohoslužby nabídli ostatním
 • vás, kteří vlastní dopravní prostředek nemáte, prosíme, abyste se na odvozu na bohoslužby domluvili s těmi, kteří jej mají
 • prosíme, vezměme tuto novou situaci zodpovědně, modleme se za to, abychom byli sborem, který společně chválí Pána Boha, roste a slouží svému okolí. Věříme, že časem může dojít k tomu, že se budou bohoslužby konat i na jiných místech, i když prioritou by pro nás všechny mělo být společné setkávání v kostele.
 • Na nástěnce je vyvěšen prázdninový rozpis bohoslužeb. Letos nám bude sloužit více bratrů i sester než v jiných letech. Každé bohoslužby budou jiné. Každé nás budou moci něčím jiným oslovit. Prosím, modlete se za tento prázdninový čas a nebojme se k našim nedělním shromážděním zvát své známé a blízké.
 • 6. července si připomeneme jako tradičně M. J. Husa. Sraz bude na Place, odkud se půjde na místní fotbalové hřiště. Při nepřízni počasí proběhne setkání v kostele.
 • 12. července budou bohoslužby zaměřeny na pomoc druhým. V návaznosti na ně bude následovat benefiční beseda se zdravotní sestrou Mgr. Pavlou Medkovou z Hematoonkologického oddělení FN Olomouc.