27.9.2020 Oznámení

  • Dnes odpoledne v 15.00 hod. se ve Staré škole uskuteční setkání seniorů. Program naplní manželé Radek a Jana Tymlovi, kteří s obrázky poreferují o své cestě do Izraele
  • V úterý v 9.30 hod. se poprvé sejdeme v Mořkově při biblické hodině. Prosím, dejte vědět všem, kteří tu dnes nejsou!
  • V úterý se hned po škole, cca 12.30 hod, se sejdou na faře děcka z Hodslavic.
  • Jako každou středu se i tento týden sejdeme v kostele v 18.00 hod. při modlitebním setkání s kytarou a písničkou. Každý z nás máme za co Pánu Bohu děkovat, každý z nás máme za co Pána Boha prosit. Prosím vás, kteří chodíte pravidelně, pozvěte dnes po bohoslužbách osobně alespoň jednoho člověka!
  • Ve čtvrtek v 16.30 hod. se uskuteční první setkání nejstarších dětí na faře - Adam, Honza, Johanka a Markétka. Prosím, připomeňte jim to a pošlete je!
  • V pátek se poprvé sejdeme v náboženství v ZŠ Hostašovice, a to ve 13.00 hod.
  • V neděli 4. října budou bohoslužby v M 8.00; H 9,15; S 10,45 hod.
  • V neděli 11. října budou společné bohoslužby díkůvzdání v kostele v 9.15 hod. Shromáždění bude zaměřeno na děti - rodinné bohoslužby. Prosím, pozvěte své známé a blízké.
  • V pátek a sobotu se konají volby do krajských zastupitelstev. Jako křesťané máme pamatovat na ty, kdo mají v rukách moc a mají možnost rozhodovat a pracovat pro dobrou věc. Prosím, abyste se za volby modlili a ptali se, kdo z těch kandidujících bude nejlépe prosazovat to, co je i v zájmu nás křesťanů a Krista samotného.