19.7.2020 - oznámení

  • Minulou neděli jsme tady při bohoslužbách měli několik hostů. Téma naše setkání bylo zaměřeno na pomoc lidem v nouzi. Při benefiční besedě, která byla zaměřena na pomoc Hematoonkologickému oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, jsme si přiblížili práci tamní zdravotní sestry Pavly a vyslechli svědectví tří maminek, které při onemocnění svých dětí tímto oddělením prošly. Více si můžete přečíst na sborovém webu i sborovém facebooku. Potěšitelné je, že při účasti 75 osob, což mi i s hosty nepřišlo nijak moc, bylo vybráno 23.000 Kč. Tyto prostředky budou sloužit rodinám, které se nyní se zákeřnou nemocí vypořádávají. Děkuji vám všem za ochotu pomoci a tuto benefici podpořit!
  • V pondělí se sešlo staršovstvo sboru. Probírali jsme zhruba 20 bodů programu. Z něj vám chci přiblížit:
  • dohodli jsme se, že v rámci bohoslužeb a v návaznosti na ně chceme zvát různé hosty z různých oblastí církevního či společenského života. Z tohoto důvodu od září budou společné bohoslužby vždy 2. a 4. neděli v měsíci. To znamená, že 1. a 3. neděle v měsíci budou bohoslužby v kazatelských stanicích. Věříme, že tímto způsobem se sbor více semkne a také si víc uvědomí svou odpovědnost za své okolí.
  • naše ústředí i na příští rok vyhlásilo několik grantů. Rádi bychom je využili, alespoň některý z nich. Své podněty pro práci a službu sboru předkládejte presbyterům.
  • v neděli 27. září bychom chtěli uskutečnit sborový zájezd. Konkrétně předběžně do Kyjova a Bukovského mlýna.
  • zabývali jsme se také nutností opravy horního bytu v Mořkově. Byt se uprázdnil, a tak, než budeme shánět nového nájemníka, bude potřeba provést po téměř 50i letech opravy. Předběžný odhad je 350.000 Kč.
  • Letos také musíme provést za Starou školou zrealizování chodníku, z něž by byl ze strany od kostela přístup na WC. Tady budeme potřebovat i brigádnickou pomoc při zprovoznění nového odvodnění.
  • To je jen stručný výčet, z nějž je patrné, kolik práce a financí bude potřeba. Díky tedy za vaše ochotu zapojovat se i za obětavost finanční!
  • Sborový pořad:

Ve středu 18.00 Modlitební shromáždění v kostele - zvu vás všechny!

V pátek ve 12.20 budou v našem kostele oddáni Magda Plešková a Adam Ondrejka.

4. V neděli 26. července budou bohoslužby v 9.15 hod. a bude při nich sloužit sestra kurátorka Libuše Palacká. Já budu sloužit v Chotěboři.

5. Další neděli 2. srpna budou bohoslužby v 9.15 hod. a bude při nich sloužit bratr místokurátor Radomír Tyml. Já budu sloužit ve Šternberku.