14.7.2019o

  • Bratři a sestry, jak už jsem informoval, dohodli jsme se na staršovstvu, žeže poslední zářijovou neděli uskutečníme sborový zájezd do Myjavy na Slovensku. Z toho města sem do Hodslavic totiž před 237 přišel první farář Ján Michalec. Domníváme se, že by to bylo takové symbolické v roce, kdy si náš kostel připomíná 200 let od otevření a posvěcení.

Za tím účelem budete presbytery osloveni, zda byste se zájezdu účastnili, a zda preferujete zájezd na jeden nebo dva dny. Tuto informaci potřebujeme do konce července, abychom mohli vše naplánovat. Prosím, abyste se nad tím všichni zamysleli a samozřejmě se za celou akci modlili!

  • Ve středu v 18.00 hod. se v kostele koná modlitební ztišení i s kytarou. Všechny vás zvu, i vás, kteří obvykle nechodíte. Podnětů k přemýšlení a modlitbám je opravdu hodně! Nikdo není nucen, aby se modlil nahlas. Jako modlitby nám slouží i texty písní, které byly za tím účelem složeny.
  • V neděli 21. 7. budou bohoslužby v 8.00 v Mořkově, 9.15 Hodslavicích, 10.45 ve Straníku. Dnes začíná do soboty tábor Royalu rangers, prosíme o vaše modlitby.