Vzpomínkové setkání - upálení Mistra Jana Husa

6. červenec 2019 - Hodslavice

Téma: Večer s Mistrem Janam (pásmo písniček a slova...)

Host - Štěpán Janča, evangelický farář z Orlové; hudebník a čelný představitel Keep Smiling Gospel

Sraz na Place v 19.00 hodin - odchod průvodem na místní fotbalové hřiště

Připomenutí si upálení Mistra Jana Husa

6. červenec 2018 - Hodslavice

Téma: Husova "Pravda" v době internetového relativismu

Host -Radomír Palacký, lektor a misijní pracovník mladé generace na školách při volnočasových aktivitách, pochází z Hodslavic...

Sraz na Place v 19.00 hodin - odchod průvodem na místní fotbalové hřiště

Noc kostelů

Srdečně vás všechny zveme na Noc kostelů, ke které jsme se letos přihlásili po určitém váhání. Opravujeme totiž kostel, přičemž v tuto chvíli není jasné, zda se do jeho prostor budeme moci podívat.

V každém případě, jak je možno vidět, je připraven bohatý program, který se bude odehrávat ve Staré evangelické škole hned vedle našeho kostela.

13. května 2018 - setkání seniorů ve Staré škole

24. března 2018 - Sedm Ježíšových slov z kříže dle Josefa Haydna - Komorní orchestr P. J. Vejvanovského - 16.00 hod.
Benefiční koncert - srdečně vás všechny zveme na koncert Třanovického dechového orchestru ze Slezské církve evanangelické a.v.

Výtěžek koncertu bude použit na náklady spojené s opravou kostela.

Tvoření - 1. prosince 2017 ve Staré evangelické škole        v Hodslavicích - 15.30 hod.

Tvoření - rukodělná setkání s praktickým nenásilným sdílením, někdy také s kávou a menším občerstvením, slouží nejenom k vyžití přítomných žen, nýbrž také jako výraz otevření našeho sboru všem, kdo na jeho půdu zavítají.

Všechny ženy, se zájmem o tvoření - jsou srdečně zvány     i se svými dětmi, které se mohou dle svých možností zapojit.

Koláž - kromě dvou výjimek (rok 2016), jde o výrobky z letošního roku.

Island  - země přírodních kontrastů

Přijďte zhlédnout fotografie z tohoto pozoruhodného ostrova doplněné cestovními i pracovními zážitky.

Kdy: 15. 12. 2017 v Klubu seniorů 

Kde: ve Straníku v 17.30 hod.

Benefiční koncert - 16.12. 2017

V sobotu 16. prosince se v našem kostele uskuteční benefiční koncert na podporu jeho opravy.

Vzpomínka na bratra faráře Jana Nohavicu

Radujte se v Pánu vždycky

FS ČCE v Olomouci, Blahoslavova 1
srdečně zve v neděli 24. září 2017 od 9 hodin
na slavnostní bohoslužby
a následný program, ve kterém si připomeneme , že před 20 lety byl k našemu Pánu odvolán náš milý
bratr farář Jan Nohavica

Rozloučení s bratrem Bohdanem Hromádkou

Poslední rozloučení s bratrem Bohdanem Hromádkou, který zemřel 4. července ve věku 90 let, proběhne v pátek 14. července v 15.00 hod. v evangelické modlitebně Mořkov 248 a poté také na tamním evangelickém hřbitově.


Mistr Jan Hus

6. červenec 1415 - Kostnice

6. červenec 2017 - Hodslavice

Vzpomínkové setkání na velikána českých dějin, který pro pravdu neváhal položit i svůj vlastní život.

Sraz na Place v 19.00 hodin - odchod průvodem na místní fotbalové hřiště.

Host - seniorátní kazatel Otakar Mikoláš.

Den matek

16.05.2017

14. května 2017 se v našem kostele konaly speciální bohoslužby u příležitosti Dne matek. Našimi hosty byly sestry z Frýdku-Místku se svými maňásky Jackem a Máňou. Vtipným, poutavým a přitom zvěstným vystoupením nám všem přítomným přiblížily milosrdenství, které přijímáme každého dne.

23. 4. 2017 se konalo ve Staré škole setkání seniorů našeho sboru. Účastnila se zhruba čtyřicítka mladších či starších seniorů z různých míst sboru. V programu zazněl k přemýšlení také jeden z příběhů Bruna Ferrera. Následně pak přítomní shlédli několik sad fotografií ze života místního evangelického sboru. Jako vždy bylo připraveno také chutné...