12.5.2019 slibstaršovstva

Seniorem br. Markem Zikmundem z Přerova a seniorátní kurátorkou s. Noemi Batlovou z Olomouce bylo uvedeno do funkce nově zvolené staršovstvo a výbory kazatelských stanic.