24.2.2019o

  • Včera jsme se v kostele sv. Ondřeje rozloučili se sestrou Jiřinou Čípovou z Hodslavic, která zemřela ve věku 83 let. Pamatujme v modlitbách na zarmoucenou rodinu.
  • Sborový pořad:

Út 9.30 Biblická hodina v Mořkově s Hodslavskými - povede s. kurátorka

Děti mají jarní prázdniny, takže vyučování náboženství nebude

St 17.00 se v Mořkově koná modlitební setkání - všichni jsou zváni

Čt 17.30 Biblická hodina ve Straníku

V neděli 3. března se budou konat s bohoslužby v M a H a S v obvyklý čas.

  • Minulou neděli - celocírkevní sbírka na podporu církevního

tisku: M 1.110, H 2.370; S 1.110. Celkem 4.590 Kč. Děkujeme všem, kdo přispěli.

  • Pokračující práce na WC u Staré školy a v kostele. Modlitby!
  • V neděli 10. března se budou konat společné bohoslužby v Mořkově v 9.30 hod. Jejich součástí bude výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva. Seznam členů sboru s hlasovacím právem, tj. starší 18i let, kteří se účastní sborového života, je vyvěšen. Stejně tak rozpočet a kandidátka. Kdo máte zájem o společný oběd v kulturním domě, dejte, prosím, do 3.3. vědět!
  • K uctění památky paní Lenky Ferinové, rozené Mičkové, a se vzpomínkou na její celoživotní přátelství se svou maminkou Zdenkou Kudělkovou věnuje její dcera Zora 1000 Kč na opravu kostela. Ze vzájemně vřelých vztahů se těšily i přes oceán a kontakt udržuje i další generace. Teta Lenka by se 22. února dožila 88 let.
  • Na svou sestru vzpomíná s vděčností také její sestra Hana Palacká a na potřeby sboru věnuje při této příležitosti 2000 Kč. Za dary děkujeme a kdo jste paní Lenku znali, věnujte jí tichou vzpomínku.