Hodslavice

První písemná zmínka o Hodslavicích je z roku 1411. Rozhodně stojí za to tuto obec nacházející se zhruba uprostřed spojnice mezi Novým Jičínem a Valašským Meziříčím navštívit. Více informací o jejích přírodních poměrech i pamětihodnostech je možno nalézt zde: https://www.hodslavice.cz

Rodný dům Františka Palackého

V roce 1796 jej postavil otec zdejšího nejvýznamnějšího rodáka Jiří Palacký. Vzhledem k tomu, že vyznával evangelickou víru a evangelíci po vydání Tolerančního patentu v roce 1781 neměli vlastní školu (prvotně řešili kostel), nabídl pro tyto účely část svého domu.

Kostel svatého Ondřeje

Tento dřevěný kostel, který na počátku 16. století spravovali místní evangelíci, pochází minimálně z roku 1551. Ovšem již na počátku 15. století jsou doklady, že na tomto místě stával kostel, v němž působil kněz Mikeš. Unikátem je skutečnost, že se v tomto kostele paralelně konaly bohoslužby jak římskokatolické tak evangelické. Od roku 1624 je kostelík ve správě místní katolické farnosti.